Spoločenská kronika

Máj 2016 / Prečítané 2113 krát
NOVÍ OBČIANKOVIA
Diana Pienčák  7.4.
Greta Esther Pitoňáková  8.4.
Samuel Janík  9.4.
Sofia Sochovičová  15.4.
Júlia Lehocká  15.4.
Jakub Hajdu  15.4.
Lara Háová  17.4.
Katarína Balážová  20.4.
Matúš Forner  25.4.
Michal Idešic  1.5.
 
ZOSOBÁŠILI SA
Stanislav Levársky  Viktória Rusnáková
Vladimír Krupa  Ludmila Menderová
Vojtech Koleják  Zuzana Bírešová
Ivan Ulbrik  Jana Horváthová
Pavol Antol  Stanislava Šerfelová
Andrej Pitoňák  Veronika Füleová
Juraj Jakubec  Lucia Kotlárová
Július Pataši  Michaela Beňová
Vladimír Šavlík  Mária Mravcová
Michal Stolárik  Petra Tahotná
Rastislav Kacerle  Simona Šmahovská
Matej Budzel  Zuzana Stoláriková

 

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Margita Blihárová  79 r.
Ladislav Ružek  66 r.
Rudolf Tarábek  59 r.
Anna Radošovská  73 r.
Jozef Geršič  75 r.
Filoména Juráková  90 r.
Celestína Klamová  86 r.
Emília Soboličová  79 r.
Róbert Filíperk  72 r.
Tibor Jokel  78 r.
Jana Nogová  46 r.
Mária Radová  77 r.
Anna Hrebíčková  80 r.
Margita Vazanová  87 r.
Peter Tahotný  60 r.
Apolonia Náhliková  88 r.
Anna Gajdošíková  83 r.

 

NAŠI JUBILANTI

70-roční

Pavel Erlebach

 4.5.

Mária Mlyneková

 4.5.

Ing. Milan Šimovič

 4.5.

Zita Štrbíková

 6.5.

Oľga Klárová

 7.5.

Peter Karovič

 8.5.

Gabriela Belanská

 14.5.

Cecília Marcinová

 16.5.

Anna Kemenceiová

 17.5.

Július Dzúrik

 17.5.

Soňa Vančeková

 20.5.

Miroslav Miklenčič

 28.5.

Anna Illavská

 29.5.

Marta Achbergerová

 30.5.

Ľubomír Kakalík

 31.5.

75-roční

Dagmar Miklovičová

 4.5.

Igor Mužík

 6.5.

Mária Brocková

 17.5.

Miroslav Novák

 23.5.

Rudolf Zedníček

 24.5.

František Hlavačka

 27.5.

Božena Zlatošová

 28.5.

Božena Czinegeová

 30.5.

80-roční

Jozef Vik

 8.5.

Viola Ralbovská

 26.5.

Emília Moťovská

 31.5.

85-roční

Katarina Dziaková

 1.5.

Žofia Nováková

 7.5.

Tibor Pobuda

 14.5.

Jozefína Jenisová

 16.5.

Ing. Jozef Macko

 17.5

90-ročná

Alžbeta Mikesová

 17.5.

91-ročné

Oľga Valachovičová

 14.5.

Štefánia Tahotná

 25.5.

94-ročný

Martin Krčík

 5.5.


Ohodnoťte článok: