Putujeme za ľudovou piesňou 2016

Máj 2016 / Prečítané 409 krát

   Každý rok sa na ZŠ Na bielenisku koná súťaž v speve s názvom Putujeme za ľudovou piesňou. Tento ročník sa uskutočnil 12. 4. 2016 v rámci ŠKD. Z každého oddelenia vybrali vychovávatelia súťažiacich z detí, ktoré navštevujú ŠKD.
   Celú súťaž zorganizovala vychovávateľka pani A. Šimonovičová. Spoluorganizátormi bol vychovávateľ pán D. Pátek a S. Sviteková. Podujatie bolo sprestrené autentickými výšivkami, ale aj tančekom detí pod vedením pani učiteľky K. Hlobeňovej, hrou na flaute - Ondrej Marton a v neposlendom rade spevom - R. Dianišková. Objektívnosť súťaže zabezpečila porota v zložení – Mgr. Renáta Gábrišová, Mgr. Simona Sviteková a žiačky 7. A triedy Miška Štefíková a Rebecca Dianišková. Skutočne nebolo ľahké vybrať z 30 detí víťazov. Kto sa ním nakoniec stal­?
Prváci: 1. miesto - Zoja Ostrožlíková, 2. miesto - Samuel Blažíček, 3. miesto - Zara Hlavenová, 4. miesto - Zuzana Mrvová. 5. miesto - Ema Vargo-vá. Druháci: 1. miesto - David Nagy, 2. miesto - Sofia Varholáková, 3. miesto - Viki Barcajová, 4. miesto - Martin Kolimar, 5. miesto - Gabriela Filípková, 6. miesto - Pavlína Šemetková. Tretiaci a štvrtáci: 1. miesto - Júlia Brezinová, 2. miesto - Lenka Pastírová, 3. miesto - Teo Slamka, 4. miesto - Simona Michalcová, 5. miesto - Hanka Voříšková. Cena poroty: Viktória Repaská.
   Touto cestou by sme chceli zagratulovať všetkým víťazom, poďakovať všetkým prítomným, vedeniu školy, pani učiteľkám, vychovávateľkám, vychovávateľovi, ale aj rodičom, ktorí deti na súťaž pripravovali. Samozrejme aj pani vychovávateľke Šimonovičovej za moderovanie celej akcie, príjemnú atmosféru a možnosť zaspievať si piesne, ktoré už patria k našej minulosti.

 

Simona Sviteková

 


Ohodnoťte článok: