Mladý človek a veda

Máj 2016 / Prečítané 663 krát

Deti majú rady svojich domáčich miláčikov... Nelka 8 rokov.O projekte EÚ SAV na pezinských školách

   Dvadsať percent obyvateľstva nášho mesta tvoria mladí ľudia od 0 do 20 rokov. Viac ako tritisíc žiakov a študentov na ôsmich školách v Pezinku sme prostredníctvom ich pedagógov oslovili a požiadali o nakreslenie, namaľovanie či napísanie slohovej práce ako odpoveď na 4 rôzne otázky.
   V projekte, ktorý nesie názov Mladý človek a veda, sme rozdelili mládež na 4 vekové kategórie a položili pred nich úlohy, zodpovedajúce zámeru projektu. Deti od 4 – 7 rokov, teda žiaci materských škô,l dostali otázku „Čo mám najradšej?“ Výtvarné práce mohli splniť kreslením alebo maľovaním. Žiaci od 7 – 11 rokov, teda I. stupeň základných škôl, kreslili či maľovali svoju odpoveď na otázku „Čím chcem byť?“. Veková kategória 11 – 15 ročných žiakov II. stupňa základnej školy odpovedala svojou úvahou na tému „Čo sa mi páči na mojom meste a čo by som zmenil?“. Veková kategória od 15 – 20 rokov, teda študenti troch stredných škôl, sa popasovali s témou „Ako si predstavujem svoj život a prácu v roku 2030?“.
   V období marec – apríl 2016 prebiehali práce na školách. Úlohy to neboli pre mnohých ľahké, ale práce, ktoré sa v mesiaci máji ocitajú na mojom pracovnom stole, dokumentujú odvahu našej mladej generácie a kvalitnú prácu ich pedagógov.
   Rozsah základného projektu Ekonomického ústavu SAV, ktorého súčasťou je i projekt Mladý človek a veda, si môžete priblížiť cez internet na stánke www.paradigmchanges.sk, ktorá záujemcom priblíži projekt VEGA Paradigmy budúcich zmien 21. storočia.
   Ďalšia, v poradí už šiesta medzinárodná konferencia tohto rozsiahleho projektu sa uskutoční koncom júna v Kongresovom centre SAV na zámku Smolenice. Súčasťou konferencie bude vernisáž víťazných výtvarných prác a predstavenie najlepších literárnych dielok našich pezinských žiakov a študentov. Zástupcovia pedagógov a mládeže budú medzi pozvanými hosťami konferencie.

 

Eva Šišková,
spolupracovníčka a koordinátorka projektu Mladý človek a veda


Ohodnoťte článok: