SportAnalytik testoval športový talent detí

Máj 2016 / Prečítané 1175 krát

Pezinskí gymnazisti počas testovania v jednotlivých disciplínach. FOTO: autorkaGymnazisti z Pezinka prevýšili svojich rovesníkov

   Bratislavský samosprávny kraj sa v spolupráci s občianskym združením SportAnalytik rozhodol podporiť motiváciu detí k športovým aktivitám. Školám v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK ponúkol možnosť zapojiť sa do programu SportAnalytik, ktorý je určený deťom vo veku 5 až 15 rokov. Formou jednoduchého testu rozpozná ich individuálne športové predpoklady a odporúča im ten pravý šport.
   Bratislavská župa takouto konkrétnou pomocou rodičom reaguje na alarmujúce výsledky, ktoré priniesol výskumný projekt Rešpekt pre zdravie. Projekt sa robil v prostredí 68 stredných škôl BSK, merania a testy vykonali na 5000 študentoch vo veku 14 - 18 rokov. Zarážajúce boli napríklad výsledky tlaku krvi, kde optimálne hodnoty zistili len u 38 percent chlapcov a 85 percent dievčat, optimálne hodnoty BMI namerali 63 perc. chlapcov a 66 perc. dievčat. Projekt zaznamenal veľmi nevhodné stravovacie návyky stredoškolákov, až tretina z nich denne fajčí.
Začiatky projektu SportAnalytik siahajú do roku 2010, kedy sa v Kanade zrodila myšlienka testovania detí. Overená bola na viac ako 100 000 deťoch a vyprofilovaná v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu UK CZ. SportAnalytik dokáže odhaliť u každého dieťaťa jeho prirodzené športové vlohy a zároveň rodičom presne odporúča najvhodnejšie športy, v ktorých má dieťa potenciál napredovať a vytrvať. „Verím, že človek dlhodobo vydrží len pri športe, ktorý ho baví a prináša mu radosť. A na to, aby ho bavil, musí v ňom byť úspešný. Nezáleží na tom, či je to na vrcholovej úrovni alebo len rekreačnej,“ vysvetľuje význam správneho výberu športu pre deti Martina Skořepová z občianskeho združenia SportAnalytik.
Prvé testovanie detí v rámci projektu BSK sa konalo na gymnáziu Hubeného v Bratislave, druhé kolo projektu sa uskutočnilo na gymnáziu v Pezinku prvého apríla, nasledovať bude ďalších šesť škôl.
   Ako sa do projektu SportAnalytik dostalo pezinské gymnázium, vysvetlila riaditeľka Mgr. Jana Solgová: „Zaujala ma ponuka a jej možnosti, preto som našu školu prihlásila do projektu SportAnalytik. Žiaci tak so súhlasom rodičov mohli bezplatne otestovať svoj športový talent. Záujem bol veľký, hlásili sa dokonca aj deti, ktoré sú oslobodené od telesnej výchovy, tie sme však nemohli zaradiť. “
  Z prihlásených žiakov sa nakoniec testovania zúčastnilo 62, viacerých „ vyradila “ choroba. Deti absolvovali fyzický test pomocou 8 aktivít v kolektíve ostatných detí: 30 m šprint (rýchlosť), stoj na jednej nohe (rovnováha), skok do výšky (výbušnosť), sedy - ľahy (silová vytrvalosť), člnkový beh (obratnosť), hlboký predklon (pružnosť), hod basketbalovou loptou (sila), 800 m beh (aerobná vytrvalosť).
  „Žiaci Gymnázia Pezinok celkovo pri hodnotení vo všetkých disciplínach a v porovnaní s deťmi rovnakého veku z našej databázy (185 000 detí) prevyšujú 65,7 percent svojich vrstovníkov. To znamená, že ich výsledky sú nadpriemerné, čo považujeme za veľmi dobrý výsledok. Najslabšie dopadla disciplína, ktorou meriame silovú vytrvalosť, ľah – sed. V nej žiaci dosiahli výsledok 60,4 percenta. Je to najnáročnejšia disciplína z nášho testovania. Deti, ktoré nešportujú alebo športujú len veľmi málo, s ňou majú veľký problém.“ zhodnotila výsledky Martina Skořepová z občianskeho združenia SportAnalytik.
„Najlepší výsledok dosiahli žiaci Gymnázia Pezinok v druhej najnáročnejšej disciplíne – behu na 800 metrov, v nej prevyšujú 72 percent svojich vrstovníkov. Touto aktivitou meriame aeróbnu kapacitu,“ dodáva Martina Skořepová.
  Výsledky pezinských gymnazistov sú určite veľmi potešujúce, ale nie až také prekvapivé.
„Naše deti sú veľmi súťaživé, svedčí o tom množstvo ocenení, ktoré pre školu získali. Telocvik mávajú 2 až 3 hodiny týždenne, na škole fungujú športové krúžky – basketbalový, florbalový, futbalový, turistický, ktoré vedú učitelia školy, telocvičňa je k dispozícii pre žiakov aj ich rodičov. Telocvikári si pravidelne robia vlastné testovanie športovej výkonnosti žiakov. Snažíme sa k zdravému životnému štýlu detí prispievať aj stravovaním, ktoré v priestoroch školy poskytujeme,“ hovorí o úspechoch gymnázia riaditeľka Mgr. Jana Solgová.
Testovanie športového talentu detí v Českej republike sa začalo skôr ako na Slovensku. Či privedie k vrcholovému športu niektoré deti, hoci to nie je jeho poslaním, ukáže až budúcnosť.
„Otázka spätnej väzby je veľmi problematická. Neexistuje spôsob, ako zabezpečiť, aby sa rodičia testovaných detí s nami podelili o ich následné športové úspechy. Vždy ide len o informácie na dobrovoľnom základe. V Čechách máme niekoľko pozitívnych príkladov. Súrodenci Kristýna a Martin Brož z Pelhřimova patrili k prvým návštevníkom SportAnalytik na začiatku roku 2014. Kristýnke ako jeden z doporučených športov vyšiel tenis (v tom čase chodila na basketbal) a Martinkovi vyšlo plávanie (chodil na hokej). Obidvaja onedlho zmenili svoje športy na odporúčané a už sa im dva roky úspešne venujú. Baví ich to, navštevujú pravidelne športový oddiel, chodia na súťaže a dosahujú dobré výsledky. Či pôjdu cestou vrcholového športu, ukáže čas.
   Fyzické predpoklady, ktoré testujeme, sú len jednou časťou z celej skladačky. Okrem fyzických dispozícií je potrebné zobrať do úvahy aj psychické nastavenie dieťaťa – či je individualista alebo mu vyhovujú skôr kolektívne športy, potom aj výšku v porovnaní s vrstovníkmi a tiež časové a finančné možnosti rodičov. Ak sa má dieťa venovať nejakému športu profesionálne, musí sa tomu prispôsobiť chod celej rodiny.“ zdôraznila Martina Skořepová.

 

Marta Svítková

 


Ohodnoťte článok: