Odhalenie pamätnej tabule Štefanovi Sandtnerovi

Máj 2016 / Prečítané 1193 krát

   Pri príležitosti 100. výročia narodenia a 10. výročia úmrtia bola na bytovom dome na Záhradnej 11 v Pezinku 29. apríla odhalená pamätná tabuľa kňazovi-saleziánovi, politickému väzňovi, básnikovi, pedagógovi a redaktorovi donovi Štefanovi Sandtnerovi. V tomto dome prežil najväčšiu časť svojho života – po prepustení z väzenia až do pádu režimu. Pamätnú tabuľu požehnal delegát provinciála Saleziánov Don Bosca don Marián Valábek SDB, prejavy predniesli primátor Mesta Pezinok Mgr. Oliver Solga a predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Dr. Ondrej Krajňák. Ten Š. Sandtnerovi udelil dekrét veterána protikomunistického odboja, ktorý prevzal synovec Jozef Sandtner. Odzneli aj básne Š. Sandtnera v podaní recitátorky Melánie Hájikovej, ktorá s nimi vyhrala viacero recitátorských súťaží a autorská báseň Za donom Štefanom Sandtnerom od Maríny Meszárošovej. Pamätnú tabuľu odhalili O. Solga a M. Valábek. Na záver obyvatelia bytového domu pripravili pre účastníkov malé pohostenie. Program vyvrcholil svätou omšou za dona Štefana Sandtnera v Dolnom kostole, ktorú celebroval don Marián Valábek SDB spolu s pezinským farárom vdp. Jánom Ragulom.

 

Peter Sandtner


Ohodnoťte článok: