Program KERAMICÉ TRHY 2016

Máj 2016 / Prečítané 643 krát

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, MALOKARPATSKÉ MÚZEUM V PEZINKU, MESTO PEZINOK

KERAMICKÉ TRHY 2016
10. - 12. jún Radničné námestie a Ul. M R. Štefánika

PIATOK 10. 6.
14.00 h Začiatok predaja
14.00 h Slávnostné otvorenie Keramických trhov za účasti
predsedu BSK Pavla Freša a primátora mesta Pezinok Olivera Solgu
14.00 – 18.00 h Začiatok súťažnej výstavy „Figúra“
14.00 – 18.00 h Tvorivé detské dielne na Radničnom námestí
15.30 h DFS MAGDALÉNA
18.30 h KUŠTÁROVCI
21.00 h Ukončenie prvého dňa trhov

SOBOTA 11. 6.
9.00 h začiatok predaja
9.30 – 18.00 h Pokračovanie súťažnej výstavy „Figúra“
10.00 – 18.00 h Tvorivé detské dielne na Radničnom námestí
11.00 h ARION
15.00 h ŠENKVICKÁ MUZIKA
18.00 h SLOVAK TANGO
21.00 h Ukončenie druhého dňa trhov

NEDEĽA 12. 6.
9.00 h začiatok predaja
9.30 – 13.00 h Pokračovanie súťažnej výstavy „Figúra“
10.00 – 18.00 h Tvorivé detské dielne na Radničnom námestí
14.00 h Vyhodnotenie súťaže „Figúra“
14.30 h Divadielko Šikulko: Keramická rozprávka
16.00 h BUKASOVÝ MASÍV
18.00 h Ukončenie trhov

Z m e n a     p r o g r a m u    v y h r a d e n á

Sprievodné podujatia

l NOČNĚ PÁLENIE PECE v piatok 10. 6. o 20.00 h na Radničnom námestí v Pezinku
l Výstava ŠÚV Josefa Vydru, Bratislava na Radničnom námestí v Pezinku: 10. 6. - 12. 6.
l Vernisáž výstavy v Malokarpatskom múzeu v Pezinku: ŽIVOT V DIELACH FIGURALISTOV 10. 6. o 15.00 h - trvanie výstavy do 28. 8. 2016
l Vernisáž výstavy v Malokarpatskej knižnici v Pezinku: Keramika Emila Majnholda – Chráňme si dedičstvo našich predkov 10. 6. o 17.00 h.


Ohodnoťte článok: