Vyhodnotenie III. ročníka výtvarnej súťaže Kupeckého svet

Máj 2016 / Prečítané 1219 krát

   V budove Malokarpatského múzea sa 20. 5. Uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení III. ročníka výtvarnej súťaže Kupeckého svet. Uverejňujeme víťazov a ocenených v jednotlivých kategóriách:
I. kategória (6 – 10 ročný žiak ZŠ): 1. miesto – Richard Kuzmík, ZŠ s MŠ Orešie, Pezinok (10 r.), 2. miesto - Júlia Klamová, ZŠ Jána Kupeckého, Pezinok (7 r.), 3. miesto – Melánia Kacerle, ZŠ Bielenisko, Pezinok, (7 r.), Čestné uznanie: Richard Tahotný, ZŠ Bielenisko, Pezinok (8 r.), Cena primátora mesta Pezinok: Jaroslav Ragač, ZŠ Bielenisko, Pezinok (7 r.), Cena mesta Pezinok: Zuzana Krejčíková, ZŠ s MŠ Jilemnického, MB (7 r.), Cena Malokarpatského múzea: Laura Kapucianová, ZŠ s MŠ Orešie Pezinok (10 r.).
II. kategória (6 – 10 ročný žiak ZUŠ): 1. miesto – Kamila Wittlingerová, ZUŠ Pezinok, (10 r.), 2. miesto – Zoran Martinovský, ZUŠ Pezinok, ( 10 r.), 3. miesto – Veronika Fečová, ZUŠ Pezinok, (10. r), Cena Malokarpatského múzea: Nikola Lempochnerová, ZUŠ Pezinok, (8).
III. kategória (11 – 15 ročný žiak ZŠ a Gymnázium): 1. miesto – Kristína Červenková, ZŠ Jána Kupeckého, Pezinok, (15 r.), 2. miesto – Agáta Polonská, ZŠ Vajanského, Modra  (11 r.), Gréta Fedora Homzová, Gymn. Modra, (12 r.), 3. miesto – Vladimír Drobný, ZŠ Jána Kupeckého, Pezinok, (11 r.), Čestné uznanie: Braňo Kollár, Gymnázium Pezinok, (15 r.), Cena primátora mesta Pezinok: Viktória Turiničová, Gymn. Modra, (13 r.), Cena Malokarpatského múzea: Lea Klamová, ZŠ J. Kupeckého Pezinok, (11 r.), Lucia Javorková, ZŠ Fándlyho Pezinok, Cena ZŠ Jána Kupeckého Pezinok: Tereza Oravcová, ZŠ Ľ. Štúra, Modra (14).
IV. kategória (11 – 15 ročný žiak ZUŠ): 1. miesto – Žofia Kováčová, ZUŠ Pezinok, (11r.), 2. miesto – Monika Mečárová, ZUŠ Pezinok, (13 r.), 3. miesto – Šimon Jelok, ZUŠ Pezinok, (13 r.), Kristína Bochničková, ZUŠ Pezinok, (14 r.), Čestné uznanie: Samuel Majerčík, ZUŠ Pezinok, (15 r.)
   Kupeckého výtvarná dielňa pri ZŠ Jána Kupeckého v Pezinku: Cena primátora: Nicol Pilátová, ZŠ Jána Kupeckého Pezinok, Cena mesta Pezinok: Samko Zápražný, ZŠ Jána Kupeckého Pezinok, Cena Malokarpatského múzea: Simona Burdanová, ZŠ Jána Kupeckého Pezinok, Cena ZŠ Jána Kupeckého: Karolína Stančíková, ZŠ Jána Kupeckého Pezinok. Víťazom a oceneným srdečne blahoželáme.

 


Ohodnoťte článok: