Malokarpatská knižnica

Apríl 2016 / Prečítané 692 krát

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA

Holubyho 5, 033/641 23 15

Pre študentov a dospelých:

Literatúra v Radnici: ČeskosLOVEnsko. Účinkujú hudobník David Koller (Lucie) a poetka Mirka Ábelová. Termín: 9. mája o 19.00 h
v Radnica – cafe bar restaurant, M. R. Štefánika 1, Pezinok.
Otvorenie letnej čitárne: Beseda so spisovateľkou Martinou Monošovou. Termín: 17. mája o 17:00 h v Letnej čitárni, Holubyho 5, Pezinok.

Prebiehajúce výstavy:
   Život v záhradke: výstava fotografií Ing. Pavla Stanka. Výstava pokračuje do 13. mája 2016 vo výstavných priestoroch Malokarpatskej knižnice v Pezinku.

Pre školy a verejnosť:

Kým školský zvonček zazvoní.
Termíny: 3., 5. 12., 16., 24., 26., 27., 30., 31. mája 2016, pre deti materských škôl v odd. pre deti, Holubyho 5, Pezinok.

Fauna a flóra Malých Karpát: beseda o rastlinnej a živočíšnej ríši v Malých Karpatoch, spojená s výstavou fotografií. Termín: 9., 10. mája, so žiakmi základných škôl v odd. pre deti, Holubyho 5, Pezinok.

Čítanie je IN: Beseda o knihe Márie Ďuríčkovej: Danka a Janka. Termín: 6. mája, so žiakmi CZŠ Narnia v odd. pre deti, Holubyho 5, Pezinok.

Beseda s astronómom a spisovateľom Dušanom Kalmančokom. Termín: (zatiaľ) 23. mája 2016 o 11.30 h v odd. pre deti, Holubyho 5, Pezinok.

Maľovanie na sklo na tému Fauna a flóra Malých Karpát. Termín: 18. mája, pre žiakov ZŠ Fándlyho v odd. pre deti, Holubyho 5, Pezinok.

Ako sa rodí písmenko? Beseda o tom, ako vzniklo písmo a o jeho vývoji a forme. Termín: 20. mája o 11:00 hod., pre deti Jolly Home School. Miesto konania: odd. pre deti, Holubyho 5, Pezinok

Prázdniny so Šikulovcami.
Beseda o knihe Vincenta Šikulu: Prázdniny so strýcom Rafaelom s Veronikou Šikulovou. Termín: 23. mája, so žiakmi ZŠ Jána Kupeckého. Miesto konania: odd. pre deti, Holubyho 5, Pezinok.


Kontakt:
Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, 033/6412315, dosele.odd@kniznicapezinok.sk , detske.odd@kniznicapezinok.sk  www.kniznicapezinok.sk , www.facebook.com/kniznicapezinok


Ohodnoťte článok: