Program CVČ

Apríl 2016 / Prečítané 576 krát
EPICENTRUM
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Mladoboleslavská 3, tel.: 641 20 20

 

5. 5. Mama, ocko - poď sa hrať: Srdiečko pre mamičku. Stretnutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé popoludnie.
8.5. Deň matiek. Oslava Dňa matiek s vystúpeniami detí z krúžkov CVČ so začiatkom o 16.00 h.
12.5. Mama, ocko - poď sa hrať: Včielky. Stretnutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé popoludnie.
19.5. Mama, ocko - poď sa hrať: Podmorský svet. Stretnutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé popoludnie.
21.5. Jarná Zóna bez peňazí. Pre všetkých, ktorí chcú byť súčasťou celoslovenskej myšlienky – darovať a povymieňať si veci, oblečenie, knižky,.. a zažiť tak atmosféru spolupatričnosti. Začiatok o 10.00 h.
26.5. Mama, ocko - poď sa hrať: Mravčekovia. Stretnutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé popoludnie.
28.5. Deň detí. Deň plný zábavy a súťaží na stanovištiach so začiatkom o 15.00 h.

   Bližšie informácie o podujatiach na www.cvcpezinok.sk  alebo na telefónnych číslach 033/6901 991, 0948 222 117.
   Zmena programu vyhradená! Katarína Kvetková, CVČ Pezinok


Ohodnoťte článok: