Kupeckého svet v Malokarpatskom múzeu v Pezinku

Apríl 2016 / Prečítané 388 krát

   Základná škola Jána Kupeckého na Kupeckého ulici v Pezinku, mesto Pezinok a Malokarpatské múzeum v Pezinku vyhlásili tretí ročník výtvarnej súťaže KUPECKÉHO SVET, ktorá sa rozšírila z Pezinka do celého malokarpatského regiónu. Súťaže sa zúčastnilo 100 detí zo základných a stredných škôl: ZŠ s MŠ Orešie, ZŠ Ľ. ŠTÚRA, Modra, ZŠ Vajanského, Modra, ZŠ Šenkvice, Gymnázium Pezinok, ZŠ Fándlyho, Pezinok, ZŠ Bielenisko, Pezinok, ZUŠ E. Suchoňa Pezinok, ZŠ MŠ Jilemnického, Mladá Boleslav. Najviac prác ako každý rok, má zastúpených vyhlasovateľ súťaže ZŠ Jána Kupeckého, pri ktorej funguje aj „Kupeckého dielňa“ – krúžok vedený akad. mal. Milanom Janíkom.
   Vernisáž 7. 4. 2016 otvoril riaditeľ Malokarpatského múzea v Pezinku PhDr. Martin Hrubala, PhD., odborný garant, primátor mesta Mgr. Oliver Solga, riaditeľka ZŠ Jána Kupeckého Mgr. Katarína Volanková.
   Každá škola mohla zaslať do súťaže maximálne 10 súťažných prác v každej kategórii.
S výsledkami súťaže KUPECKÉHO SVET budú súťažiaci oboznámení 20. mája o 16. 00 h počas dňa s Jánom Kupeckým.
   O 16. 30 h bude nasledovať hudobné vystúpenie detí ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku, ktoré zahrajú barokové skladby.
   Práce študentov výtvarného odboru pod vedením Mgr. Art. Danice Tykovej vytvoria v múzeu ilúziu barokového života zhmotnením fantastickej cesty Jána Kupeckého krajinami a mestami, ktoré ho najviac formovali.
   Naše múzejné pedagogičky pripravili na 21. mája Noc s Jánom Kupeckým od 18.00 do 22.00 h tvorivé dielne, kvíz, hádanky, formy, ktoré umožnia spoznávať svet baroka.
   Prekvapením bude dobové kostýmové oblečenie pre malých aj veľkých návštevníkov s možnosťou sa v ňom odfotiť na pamiatku.

 

(ET)


Ohodnoťte článok: