Boj o územný plán pokračuje

Apríl 2016 / Prečítané 680 krát

   Vedenie mesta Pezinok sa už od decembra minulého roka opakovane pokúša získať rozhodnutie o preskúmaní súladu návrhu územného plánu mesta Pezinok v zmysle §25 odsek 5 stavebného zákona, od Okresného úradu v Bratislava I., ktorý by mu umožnil schváliť nový územný plán. Primátor mesta sa obrátil na poslancov, aby sa pridali k oprávnenej výzve mesta a mesto mohlo nový územný plán schváliť.
   Text výzvy: Vážený pán Mgr. Tomáš Mateička, vedúci odboru výstavby a bytovej politiky Okresný úrad, Bratislava I, my, poslanci Mestského zastupiteľstva v Pezinku Vás vyzývame, aby ste bez zbytočného odkladu preskúmali súlad návrhu územného plánu mesta Pezinok (v zmysle § 25, odsek 5, stavebného zákona). Ignorovanie našej požiadavky Vaším úradom od decembra minulého roka je bezprecedentným počínaním, ktoré je proti duchu proklamovanej spolupráce štátnej správy a samosprávy.
   Tvorbu nášho nového územného plánu už viac ako päť rokov pripravovala renomovaná spoločnosť AUREX a odborne spôsobilá externá pracovníčka. Odstránili sme všetky prekážky, ktoré bránili schváliť územný plán v riadnom čase a dorokovali sme všetky pripomienky definované Vaším úradom.
   Vážený pán vedúci odboru, sme presvedčení aj po konzultácii s pracovníkmi Bratislavského samosprávneho kraja, že nič nebráni tomu, aby Váš úrad vyhovel našej žiadosti.
   Uznesenie prijali poslanci Mestského zastupiteľstva v Pezinku na svojom riadnom zasadaní 14. apríla t.r.
   Za uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci, okrem B. Mizerovej, M. Šipoša a I. Hianika.