Organizačná zmena na MsÚ

Apríl 2016 / Prečítané 683 krát

   Od 1. mája platí nový dodatok k organizačnej štruktúre Mestského úradu v Pezinku. Rušia sa doterajšie dve oddelenia a vzniká nové Oddelenie výstavby a životného prostredia.
   Toto oddelenie bude naďalej zahŕňať referáty investičnej výstavby, realizácie a územného plánovania ako aj životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy. Vedením nového oddelenia bola poverená Ing. Renáta Klimentová. Výberové konanie na vedúceho tohto oddelenia sa uskutoční v zákonom stanovenej lehote. Týmto dodatkom sa dosiahne väčšia operatívnosť dvoch svojou činnosťou blízkych oddelení a ušetria sa finančné prostriedky na jedno miesto vedúceho pracovníka. Zároveň primátor vymenoval dve zastupujúce pracovníčky vedúcej oddelenia a vedúce dvoch referátov Ing. Oľgu Moťovskú a Ing. Zuzanu Virgovičovú.

 

(MsÚ)


Ohodnoťte článok: