Petícia „Pezinok proti hazardu“

Apríl 2016 / Prečítané 385 krát

   Dobrovoľní aktivisti a členovia OZ Srdce Pezinka začali v polovici apríla zbierať podpisy pod petíciu, ktorej výsledkom by mal byť zakáz hazardných hier na území nášho mesta. Zbierať podpisy pod petície podobného druhu začalo už koncom minulého roka niekoľko samospráv, okrem iného aj Bratislava a bratislavské mestské časti. V Pezinku oznámil vznik podobného petičného výboru poslanec Milan Grell až po rokovaní MsZ dňa 14. 4. 2016.
   Vedenie mesta Pezinok na čele s primátorom mesta sa aktivitám vedúcim k zákazu hazardných hier venovalo v čase od 21. do 23. marca, pretože veľmi citlivo vníma tento celospoločenský problém, preto pripravilo vyhlásenie a zaoberalo sa možnými riešeniami.
Oficiálne stanovisko vedenia mesta Pezinok k aktivitám smerujúcim k zákazu hazardných hier v meste.

   Na podrobnosti sme sa informovali u primátora mesta Olivera Solgu a tu je jeho odpoveď zhrnutá do najdôležitejších bodov:
1. Vedenie mesta citlivo vníma negatívne dôsledky všetkých závislostí na zdravie občanov a život mestskej komunity. Možným zákazom hazardných hier na území mesta sa zaoberalo už v minulom roku a opakovane aj tento
rok, 23. marca 2016 prijalo vyššie uvedené stanovisko. Zároveň sa vec konzultovala s právnikmi a zástupcami bratislavských mestských častí a pripravuje sa na ďalší postup.
2. Vedenie mesta dlhodobo sleduje počet herní, stav dodržiavania prevádzkových hodín a prípadné porušovanie verejného poriadku v ich okolí. Faktom je, že ani na jednu prevádzku v meste nebola v sledovanom období zaregistrovaná sťažnosť občanov alebo polície, čo je zákonným predpokladom na prijatie predmetného VZN.
3. K dnešnému dňu je v Pezinku desať prevádzok tohto typu. V minulom a v tomto roku ich počet klesol o tri.
4. Ani jedna prevádzka nie je v budove, ktorá by bola vo vlastníctve alebo správe mesta. Všetkých desať prevádzok je v budováchsúkromných právnických alebo fyzických osôb.
   Zbierať podpisy pod petíciu je právo občanov a vedenie mesta bude po doručení konať tak, ako mu ukladá zákon. Zároveň ale odmietame tvrdenia predstaviteľov petície, že mesto začalo konať až po podnete organizátorov petície – je to účelová lož. Predstavitelia mesta konali už dávno predtým, než s touto informáciou vystúpil 14. 4. na rokovaní MsZ poslanec Grell. Stanovisko vedenia mesta bolo vypracované 21. - 23. marca, teda po uzávierke časopisu Pezinčan (vyšiel už 18. 3.), preto nemohlo byť v marcovom čísle uverejnené. Že ale existovalo, o tom sú dôkazy, ktoré nemožno ani spochybniť, ani antedatovať.
   Zároveň považujeme za pokrytecké angažovanie sa Milana Grella v tejto veci, pretože ako významný predstaviteľ Klubu podnikateľov mesta Pezinok mohol už dávno vyzvať svojich kolegov-podnikateľov a nakoniec všetkých podnikateľov v Pezinku, aby neprenajímali svoje nehnuteľnosti na hazardné hry. Bolo by to najjednoduchšie riešenie, ktoré však poslanca Grella buď nenapadlo, alebo si bol vedomý, že takéto riešenie by sa nestretlo s pochopením podnikateľov – majiteľov prenajímaných nehnuteľností.

 

(r)

 


Ohodnoťte článok: