Grinavská kanalizácia

Apríl 2016 / Prečítané 348 krát

   Na otázky týkajúce sa problémov spojených s budovaním kanalizácie v grinavskej časti mesta odpovedal primátor mesta Oliver Solga 6. apríla v tamojšom Integrovanom klube. Asi sto obyvateľov tejto časti mesta bolo informovaných o termínoch začatia realizácie kanalizácie, ktoré vedenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti stanovilo listom zo dňa 14. 3. 2016 na budúci rok (2017). Niektorí občania sa sťažovali, že na kanalizáciu čakajú už dlho. Primátor im doložil presné časové postupy, ktoré Mesto urobilo a upozornil, že Mesto muselo dať BVS súhlasné stanoviská občanov, čo trvalo vinou niektorých obyvateľov i viac ako dva roky. Až potom mohlo Mesto vydať stavebné povolenie a odovzdať ho spolu s projektovou dokumentáciou BVS. Pozitívnym krokom, ktorý môže výstavbe pomôcť, je podporná petícia, na ktorej sa dohodli občania, poslanci a vedenie Mesta a ktorá začne v najbližšom čase v celom Pezinku.
   Druhým problémom, ktorým sa zaoberali občania a primátor, je nelegálne vypúšťanie splaškových odpadových vôd do dažďovej kanalizácie popri ceste do Bratislavy a na pozemok pri tzv. starej ceste. Na tento problém sa sťažovali samotní občania, ktorí tam bývajú, a tak Mesto odovzdalo dotazníky, v ktorých musia obyvatelia tejto časti Grinavy deklarovať oddeleniu životného prostredia MsÚ, ako majú zabezpečenú likvidáciu splaškových vôd zo svojich domov.

 

(r)

 


Ohodnoťte článok: