Doručovanie rozhodnutia za miestne dane a poplatok za komunálny odpad

Apríl 2016 / Prečítané 380 krát

   Vážení občania, oznamujeme vám, že referát daní a poplatkov od 20. 4. 2016 začal prostredníctvom zamestnancov správcu dane a mestského kuriéra doručovať rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje a rozhodnutia o vyrubení poplatku za komunálny odpad.
   Možnosti platenia miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú pre Pezinčanov tento rok viaceré. Prvou možnosťou je prevod na účet správcu dane. Je to jednoduchý spôsob, pri ktorom sa prevedie presná suma na účet správcu dane, ktorého účet nájdu obyvatelia v rozhodnutí. V tomto rozhodnutí sa nachádza aj variabilný symbol, konštantný či špecifický symbol.
   Zaplatiť je možné aj formou poštovného poukazu priamo na pošte. Poštový poukaz bude prílohou k rozhodnutiu, taktiež si ho môže občan vyzdvihnúť i v kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade na Radničnom námestí č. 7.
   Treťou možnosťou zaplatenia miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je platba priamo v pokladni Mestského úradu v Pezinku pri platbách do 300 € a to buď hotovostnou platbou alebo platobnou kartou.
   V prípade tohto druhu platby je dôležité priniesť si so sebou aj rozhodnutie, ktoré bolo občanovi doručené. Platenie v tomto prípade prebehne plynulejšie a rýchlejšie. Všetky ostatné potrebné informácie sú uvedené v rozhodnutiach.

 

odd. ekonomiky a miestnych daní


Ohodnoťte článok: