program Kultúrneho centra (KC)

Február 2016 / Prečítané 903 krát
Kultúrne centrum
Holubyho 42, tel./fax: 033/ 641 39 49

l 1.3. (utorok) o 14.00 h v spoločenskej sále DK - VÝROČNÁ SCHÔDZA JEDNOTY DÔCHODCOV. Organizátor: Jednota dôchodcov - MO Pezinok.
l 8.3. (utorok) o 16.00 h v salóniku DK – OSLAVA MDŽ. Organizátor: Jednota dôchodcov - MO Pezinok.
l 12.-13.3. (sobota-nedeľa) všetky priestory DK – ORBIS HARMONIAE. Dni zdravého života – XVII. ročník. Hlavný garant: Mgr. Dária Fehérová, MVDr.Jana Širjovová, Jiří Vitáloš. Podrobný program bude uvedený na plagátoch.
l13.3. (nedeľa) o 19.30 h v malej sále DK – OCKO. Divadelné predstavenie o tom, ako sa dá zvládnuť rodinný život s humorom. Humorná spoveď novopečeného otca v podaní Romana Pomajba.Večer plný dobrej nálady, smiechu aj dojatia. Réžia: Eduard Kudláč. Predstavenie z cyklu „Malé, ale milé“.
l 14.3. (pondelok) o 17.00 h vo veľkej sále DK – FÍHA TRALALA A ROZPRÁVKOVÁ DRUŽINA. Pesničkovo-divadelná šou pre najmenších divákov. Divadlo na kolesách. Prenájom – predaj len prostredníctvom www.ticketportal.sk
l 15.3. (utorok) o 10.00 vo veľkej sále DK – VÝCHOVNÝ KONCERT pre žiakov ZŠ Cultura Humana, OZ.
l16.3. (streda) o 9.00 h vo veľkej sále DK – NAJMENŠÍ FESTIVAL. Prehliadka tvorivosti detí MŠ.
l18. 3. (piatok) o 18.30 h v minigalérii DK – PAFF VO FOTOGRAFII. Vernisáž výstavy, ktorá doprevádza podujatie Pezinský amatérsky filmový festival.
l19.3. (sobota) o 9.30 v spoločenskej sále DK – OTVORENÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU PEZINOK VO VOLENOM MARIÁ-ŠI. Organizátor: Mariášový klub Pezinok.
l19.3. (sobota) o 15.00 h v malej sále DK – HA-MLS-NOS. JOŽ-KOVE SMIECHOTY. Súťaž ľudových rozprávačov ako spomienka na Jozefa HAnúska, Milana MLSnu, Jozefa NOSála. Organizátori: Jozef Pták, Mesto Pezinok, Pezinské kultúrne centrum.
l20.3. (nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK – AHOJ ROZPRÁVKA. Dnes: DÚHOVÝ AUTOBUS. Účinkuje: Divadlo AGA-PE Bratislava – Martin Žák. Pokračovanie cyklu rozprávok s detskou súťažou.
l 21.3. (pondelok) o 19.00 h vo veľkej a spoločenskej sále DK – DEŇ UČITEĽOV. Kultúrny program a ocenenie pre pedagógov mesta Pezinok. Divadelné predstavenie a spoločenské posedenie. Hlavný garant: MsÚ Pezinok a PKC. Pre verejnosť nepredajné.
l 22.3. (utorok) o 18.00 h v malej sále DK – EXPEDIČNÁ KAMERA. VO VLČEJ KOŽI PO STOPÁCH DŽINGISCHÁNA. Jedinečný trojhodinový film. Hlavný garant: OZ Cestou necestou – Michal Knitl.
l 23.3. (streda) o 18.00 h v malej sále DK – JEDEN SVET. Medzinárodný festival dokumentárnych filmov o ľudských právach. Hlavný garant: OZ Cestou necestou – Michal Knitl.
l 27. 3. (nedeľa) o 19.00 h v spoločenskej sále DK – HASIČSKÁ ŠIBAČKOVÁ ZÁBAVA. Hlavný garant: Dobrovoľný hasičský zbor – Pezinok.
l 30.3. (streda) o 9.00 h vo veľkej sále DK – OLIVER TWIST. Podujatie pre žiakov ZŠ.


Ohodnoťte článok: