Poďakovanie

Február 2016 / Prečítané 675 krát

  Ďakujeme príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa dňa 5. 2. 2016 prišli rozlúčiť a na poslednej ceste vyprevadiť nášho drahého manžela, otca, starého otca a prastarého otca
Štefana VILÉMA.
Všetkým ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti. Úprimná vďaka patrí dychovej hudbe Grinavanka a pánovi Šmahovskému za dôstojnú rozlúčku so zosnulým. Smútiaca rodina.


Ohodnoťte článok: