Klub sprievodcov spomínal na kolegov

Február 2016 / Prečítané 357 krát

   V uplynulom období sa členovia Klubu sprievodcov navždy rozlúčili s viacerými členmi a priateľmi, preto sa rozhodli rok 2016 začať besedou – spomienkou na nich. Podujatie spojili s výstavou fotografií a audioprezentáciou z aktivít klubu.
   Predseda klubu Peter Ronec privítal v malej sále Domu kultúry v Pezinku viceprimátora mesta Ing. Miloša Andela, zástupcov partnerských organizácií a osobitne rodiny zosnulých Doc. Ing. V. Wittlingera, Ing. L. Bauera, Ing. F. Wágnera, a P. Skovajsu.
   Ing. Richard Wittlinger prezentoval činorodý život svojho otca Ing. V. Wittlingera, ktorý doplnil osobnými spomienkami na neho. Potom si kolekciou snímok s komentárom Petra Ronca pripomenuli podujatia Klubu sprievodcov za uplynulé 10-ročné obdobie a činnosť Akadémie tretieho veku v Pezinku, v ktorej zosnulý Ing. V. Wittlinger pôsobil ako prvý koordinátor a lektor.
S príhovorom vystúpil v mene mesta i viceprimátor Ing. Andel, ktorý sa poďakoval za úsilie, ktoré vynaložili členovia klubu na DVD k 800. výročiu prvej písomnej zmienky o meste Pezinok,
o náučných chodníkoch a meste Pezinok.

 

Peter Ronec

 


Ohodnoťte článok: