Príležitosť pre tvorivých – Výtvarné spektrum 2016

Február 2016 / Prečítané 703 krát

   NOC v Bratislave vyhlasuje 53. ročník súťaže pre neprofesionálnych výtvarníkov Výtvarné spektrum, ktoré zahŕňa približne 30 okresných či regionálnych a 8 krajských súťaží a výstav.
   Súťaže sa môžu sa zúčastniť občania SR a cudzinci žijúci v SR – neprofesionálni výtvarníci – jednotlivci alebo členovia združení, spolkov, klubov v kategóriách: A - od 15 do 25 rokov; B - od 25 do 60 rokov; C - nad 60 rokov; D - autori od 15 rokov výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarným prejavom – insitná tvorba.
   Autor prihlasuje svoje práce do základného okresného resp. regionálneho stupňa súťaže podľa svojho bydliska (trvalého alebo prechodného). V Bratislavskom samosprávnom kraji sa zatiaľ okresné resp. regionálne kolá súťaže neorganizujú, preto autori z Pezinka môžu zaslať svoje práce priamo do krajského kola usporiadateľovi súťaže: Stredisko kultúry Bratislava – Nové Mesto, Vajnorská 21. Súťaž sa vypisuje vo všetkých voľných výtvarných disciplínach: v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe a v prácach intermediálneho charakteru (fotografický záznam akčného umenia, landartu a pod.). Prihlásiť možno diela, realizované v rokoch 2012 až 2016, s ktorými ešte autori nesúťažili vo Výtvarnom spektre. Pre účasť v krajskom kole je optimálny počet 3 až 5 prác od jedného autora.
   Uzávierka súťaže je 15. 4. 2016. Viac informácií poskytne MOS, Soňa Kozáková, Modra, tel.: 0905 77 79 68, tel. fax: 033 643 34 89, e-mail: kozakova@moska.sk . Podrobné propozície sú na http://nocka.sk/vytvarnatvorba/vytvarne-spektrum.

(msa)

 


Ohodnoťte článok: