Desať rokov spolku Grinavský hrozen

Február 2016 / Prečítané 1802 krát

Zľava Ján Satko, Peter Matyšák, Ján Čech   V každom vinohradníckom meste a mestečku malokarpatského regiónu sa vinohradníci a vinári spájajú za účelom vzájomnej pomoci, prezentácie a predaja svojich vín. Nie je tomu inak ani v Grinave, mestskej časti Pezinka. Začalo sa to na jeseň v roku 2006 na podnet vinára a vinohradníka p. Jozefa Krasňanského, keď sa v jeho vínnej pivnici stretli desiati nadšenci za účelom skvalitnenia výroby a prezentácie domácich grinavských vín. Založili „Spolok priateľov
dobrého vína“ Grinavský hrozen. Pravidelne od roku 2007 každú jar (marec-apríl) vždy týždeň po Veľkej noci organizujú v Základnej škole Pezinok Orešie, výstavu pod názvom Ochutnávka grinavských hroznových vín a od roku 2010 aj Svätomartinské požehnanie mladých vín v pivnici „U Štefana“ a v grinavskom integrovanom klube. Pri tejto príležitosti organizujú aj výstavy starých fotografií a historických materiálov starej Grinavy. Pozývajú vzácnych hostí, predstaviteľov spoločenského života mesta Pezinok, Malokarpatského vinohradníckeho regiónu a v neposlednom rade aj osobnosti, ktoré sa ako rodáci zaslúžili o dobré meno Grinavy a Pezinka. Z posledných návštev môžeme spomenúť také osobnosti ako primátor mesta Pezinok Mgr. Oliver Solga, viceprimátor Ing. Ján Čech, Profesor PhDr. Jozef Baďurík Csc, Akademický sochár Alexander Ilečko, sochár a keramikár Jozef Franko, Doc. Mgr. Ján Bunčák PhD, výrobca kvalitných značkových vín Peter Matyšák, Ing. Dorota Pospíšilová PhD významná šľachtiteľka a propagátorka pestovania viniča hroznorodého a výroby vína na Slovensku a majiteľ firmy Karpatská Perla p. Ing. Ladislav Šebo. Zaujímavosťou a zvláštnosťou spolku je, že ochutnávku grinavských hroznových vín organizujú nie klasickým spôsobom. V iných vinohradníckych mestách z celého regiónu prihlásené vína najskôr zhodnotí odborná degustačná komisia, ktorá určí poradie víťazov a nekvalitné vína z ochutnávky vyradí. Návštevníci tak majú možnosť ochutnať podľa komisie už len tie najkvalitnejšie vína. V Grinave hodnotenie prihlásených vín výhradne z domácej produkcie prenechajú priamo návštevníkom ochutnávky, a to formou hodnotiacich lístkov. Takto môžu vysvetľovať laikom a všetkým, ktorí radi ochutnajú dobré víno, rozdiel medzi kvalitou a tým, čo tam nepatrí. Prispieva to ku kultúre pitia vína v regióne. Na základe spočítaných hlasov z odovzdaných lístkov potom o týždeň predstavitelia spolku odovzdajú ceny za najlepšie biele (zlaté víno), najlepšie červené (zlaté víno) a šampióna celej ochutnávky. Za doterajších 9 ročníkov sa organizátorom v priemere za každý ročník podarilo získať 120 vzoriek domácich vín. Z toho cca 90 bieleho a cca 30 červeného vína. Medzi najväčších a najčastejších dodávateľov vzoriek vína patrí VVDP Karpaty Grinava ako jeden z najsilnejších producentov vína a pestovania viniča hroznorodého v celej oblasti Malých Karpát. K ďalším, ktorí najviac prispievajú vzorkami svojich vín, patria Ján Mezei, Jozef Krasňanský, Jozef Šindler, Peter Uherek a Lukáš Krasňanský. Spolok má 10-členný výbor, ktorého predsedom je Jozef Krasňanský.
zľava: Ján Bunčák, Jozef Baďurik a Alexander Ilečko. (Foto archív spolku)   Pre zaujímavosť názov spolku navrhol Igor Gilan. Bol to jeden z viacerých návrhov, ktorý výbor spolku vybral. Grafický návrh Loga spolku spracoval Drahomír Šmahovský. Námet čerpal z pôvodného vinohradníckeho erbu Grinavy, ktorý zapožičal pán Rudolf Zedníček.
   V dávnej minulosti v Grinave pôsobili vinohradníci a vinári v obecných spolkoch, ktorých produkcia tvorila aj základ obživy vtedajších Grinavanov. Svedčí o tom aj historický zápis z 18.-19. storočia v ktorom sa hovorí, že richtárom obce bol vždy striedavo najsilnejší výrobca vína a vinohradník slovenskej alebo nemeckej národnosti.
   Z novšej histórie: V rokoch 1960-1980 pracoval v Grinave Spolok drobnochovateľov, záhradkárov a ovocinárov. Pracovali v ňom Štefan Zápražný, Rudolf Zedníček, Oskar Köplinger, Vendelín Sandtner, Vojtech Gaštan a ďalší. Tiež pripravovali rôzne výstavy ovocia a zeleniny v ZDŠ Myslenice (dnes ZŠ Pezinok Orešie - Grinava). Robili poradenstvo a osvetu pre pestovateľov a drobnochovateľov.
   Na záver vás členovia spolku Grinavský hrozen srdečne pozývajú na jubilejný 10. ročník Ochutnávky grinavských hroznových vín, ktorý sa uskutoční v sobotu 2. apríla 2016 od 14.00-20.00 hod. v ZŠ Pezinok Orešie – Grinava. Všetci ste srdečne vítaní. Na zdravie.

 

Drahomír Šmahovský


Ohodnoťte článok: