Vážení rodičia a priatelia ZUŠ E. Suchoňa!

Február 2016 / Prečítané 280 krát

   Komu sa rozhodnete venovať svoje už zaplatené 2% dane z príjmu za rok 2015? Pomôžte žiakom ZUŠ Eugena Suchoňa a poukážte danú sumu na naše „Občianske združenie pri Základnej umeleckej škole Eugena Suchoňa v Pezinku.“
   Sídlo združenia: ZUŠ E. Suchoňa, M. R. Štefánika 9, 90201 Pezinok, IČO: 42259207
Č. účtu: SK 76 0200 000 000 3085569258 Získané finančné prostriedky použijeme na:
-potreby vyučovania, reprezentácie, nástrojového a technického vybavenia školy
-podporu prezentácie študijných výsledkov žiakov ZUŠ
-pomoc škole pri organizovaní mimovyučovacích činností spojených so vzdelávaním, prezentáciou a propagáciou žiakov.
   Tlačivo typu Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane s vyplnenými údajmi o prijímateľovi nájdete na stránke www.zuspezinok.sk
   Stačí vyplniť údaje o daňovníkovi a odovzdať ho spolu s Potvrdením o zaplatení dane do konca apríla 2015 daňovému úradu v mieste bydliska. Ďakujeme!!!

 


Ohodnoťte článok: