Výročná členská schôdza ZO SZTP č. 123 Pezinok

Február 2016 / Prečítané 1099 krát

   Rada Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých č. 123 Pezinok (ZO SZTP) oznamuje členom Základnej organizácie, že Výročná členská schôdza sa uskutoční 12. 3. 2016 o 9.00 hod. v jedálni SOŠ Komenského 27 v Pezinku.
   Bude vykonaná voľba predsedu, podpredsedu a celej Rady ZO SZTP č. 123 Pezinok.
   V kultúrnom programe sa predstaví divadlo MOKRAĎ z Modry s divadelnou hrou V dobrom aj zlom.
   Touto cestou pozývam všetkých členov našej ZO, aby sa výročnej členskej schôdze zúčastnili.

 

Podpredseda ZO SZTP č. 123 Pezinok, Jozef Veverka

 


Ohodnoťte článok: