Líšky v meste

Február 2016 / Prečítané 515 krát

   Problém s líškami, ktoré sa potulovali v uliciach, riešili už viaceré slovenské mestá. Kým Londýn sa stal hlavným mestom líšok a tieto zvieratká jeho súčasťou či atrakciou, u nás stretnutia s ryšavými šelmami v meste vyvolávajú u ľudí skôr obavy. V Pezinku sa v uplynulých týždňoch podarilo v areáloch jednej základnej a dvoch materských škôl odchytiť postupne tri líšky. Ani v jednom prípade nešlo o choré zviera postihnuté besnotou. Dôvody, prečo sa plaché lesné zvieratá „sťahujú do mesta“, sú celkom jednoduché.
   Líška je veľmi prispôsobivé a bystré zviera. Živí sa drobnými hlodavcami, uloví aj vtáky, králiky, ale skonzumuje aj vajíčka, hmyz, odpadky. Podľa vyjadrenia inšpektora Petra Urbana, vedúceho karanténnej a odchytovej stanice Mestskej polície v Pezinku, treba za problémom s líškami v meste vidieť predovšetkým ľudský faktor – preplnené odpadkové koše, okolo kontajnerov porozhadzované zvyšky jedla. Zver zistí, že sa ľahko dostane k potrave a naučí sa na pohodlný spôsob obživy. Jozef Herda, predseda poľovného združenia Podkarpatské pole, pripomína aj ďalšiu súvislosť: „ Líšky lovia drobné hlodavce aj mačky. Ak ľudia nechávajú okolo domov jedlo pre mačky, prilákajú aj líšky. “
   Je dôležité upozorniť obyvateľov, najmä deti, aby sa nepokúšali sami chytať líšku, ani jej nenechávali žiadne jedlo, ak ju uvidia na sídlisku, pri svojom dome alebo v záhrade. „ Ide síce o plaché zviera, ale v prípade, že sa cíti ohrozené a nemá kam ujsť, môže človeka uhryznúť,“ zdôrazňuje inšpektor Peter Urban.
   Líška je lesné zviera, preto na jej odchyt platia zvláštne pravidlá. Poľovníci nemôžu strieľať ani odchytávať zver v meste. Mestská polícia zasahuje v krajnej núdzi, keď je ohrozená bezpečnosť detí, resp. občanov. Odchyt robí pomocou klietky, do ktorej sa umiestňuje návnada. Zdravotný stav chytenej líšky preverí veterinár. Zdravú líšku odvezú a vypustia do prírody v spolupráci s členmi poľovného združenia v príslušnom poľovnom revíri dostatočne ďaleko, aby sa nevrátila.    Od roku 1994 sa na Slovensku uskutočňuje orálna vakcinácia líšok proti besnote. Od augusta 2006 do januára 2013 nebol na našom území potvrdený prípad besnoty líšok. Vzhľadom na nákazovú situáciu v roku 2015 pokračuje ich vakcinácia len v okresoch severného a východného Slovenska. Česká republika a Rakúsko sú vyhlásené za krajiny bez výskytu besnoty a v Maďarsku je priaznivá situácia vo výskyte besnoty.

 

(msa)


Ohodnoťte článok: