Výstavba na Muškáte – dokončenie projektu

Február 2016 / Prečítané 1437 krát

   Obyvatelia sídliska Muškát v časti Muškátová ulica (Zelený dvor a Gánok) zaregistrovali začiatok výstavby bytového domu BD 2 pri už jestvujúcom dome BD 1. Stavebný úrad v Pezinku upozorňuje, že sa nejedná o novo schválenú stavbu, ale o dostavbu komplexu BD 1. a BD 2., ktorých urbanistická štúdia bola schválená už v roku 1998 vtedajším primátorom a o stavbe rokovalo aj vtedajšie zastupiteľstvo. Projekt bol náležite prerokovaný a schválený už v tej dobe a nebolo možné ho v súčasnosti zastaviť, pretože by mestu hrozilo súdne konanie a prípadná náhrada škody. Objekt BD 2 sa nestaval len preto, že prebiehalo dlhoročné súdne konanie (skončilo na Najvyššom súde SR) medzi stavebníkom a vlastníkom časti pozemku. Napriek tomu, že v roku 2008, keď bolo vydané územné rozhodnutie (právoplatnosť nadobudlo v roku 2009), boli odvolania proti rozhodnutiu zamietnuté a Krajský úrad potvrdil skutkový stav. Stavebné povolenie potvrdil Okresný úrad Bratislava.
   V roku 2015 prešli vlastnícke práva zo spoločnosti Stavoinvesta Group s. r. o. na MK – Projekt s. r. o. a dnešný stav, teda začiatok výstavby je len pokračovaním procesu, ktorý začal a bol schválený v roku 1998.
   V prípade, že by mesto Pezinok dnes akýmkoľvek spôsobom bránilo výstavbe, ktorá prebieha v súlade s platnou legislatívou, muselo by znášať škody, ktoré by investorovi spôsobilo.
   Bytový dom má pôdorysný tvar písmena „V“, je navrhnutý podpivničený, so štyrmi nadzemnými podlažiami a jedným ustúpeným podlažím, zastrešený je kombináciou plochej, manzardovej a pultovej strechy. Bude v ňom 31 bytov.
   Stavebný úrad je pripravený poskytnúť občanom, protestujúcim proti tejto stavbe, všetky relevantné dôkazy aj s právnym rozborom prípadných rizík.

 

(StÚ)

 


Ohodnoťte článok: