Hokejový štadión v Pezinku bude

Február 2016 / Prečítané 1321 krát

   Najdôležitejším bodom rokovania Mestského zastupiteľstva v Pezinku vo štvrtok 18. februára bolo prerokovanie podmienok ukončenia zmluvy o nájme týkajúce sa výstavby zimného štadióna na pezinskej Rozálke. Trinásti poslanci, ktorí sa hlasovania zúčastnili, svojimi hlasmi ukončenie zmluvy neodsúhlasili, a tak dali budovaniu zimného štadióna definitívne „zelenú“. Podľa vyjadrenia primátora Olivera Solgu teraz už spoločnosti ARENA Pezinok s.r.o. nič nebráni v tom, aby čo najskôr s výstavbou začala, pretože má platné stavebné povolenie. Už na predchádzajúcom rokovaní spoločnosť deklarovala svoj záujem štadión postaviť a dokončiť najneskôr do marca roku 2017. Zároveň primátor poďakoval poslancom, ktorí svojím hlasovaním podporili výstavbu zimného štadióna, v prospech obyvateľov Pezinka a okolia. Po dostavaní bude slúžiť deťom, mládeži i dospelým, ktorí dnes nemajú inú možnosť korčuľovania alebo hrania hokeja ako na prírodných ľadových plochách.
   Záujem o dostavbu štadióna majú nielen občania Pezinka, ale aj médiá (napríklad TV JOJ a TASR), ktoré sa prerokovania zúčastnili a následne o ňom informovali celé Slovensko.
  Výstavbu štadióna podporili poslanci Pavol Alexy, Miloš Andel, Ján Čech, Ľubomír Čech, Milan Čech, František Féder, Gabriel Guštafík, Elena Jurčíková, Marián Pátek, Juraj Pátek, Tomáš Pitoňák, Adam Solga a Drahomír Šmahovský.
   Poslanci za OZ Srdce Pezinka sa hlasovania nezúčastnili, napriek tomu, že boli v rokovacej sále prítomní.

 

 (r)

 


Ohodnoťte článok: