Účet Pro Bozen

Február 2016 / Prečítané 1081 krát

   Účet Pro Bozen, slúži na záchranu historických pamiatok, podporu kultúry a umenia a revitalizáciu prírody. Podporil už veľa dobrých projektov. Dovoľujeme si upozorniť, že v prípade finančného daru na účet Pro Bozen mesta Pezinok je treba uviesť tento tvar účtu:
 

IBAN SK 36 5600 0000 0066 0200 1024


Ďakujeme všetkým darcom a podporovateľom.

 

Mesto Pezinok