Nádoby na odpad pre čistotu v uliciach

Február 2016 / Prečítané 1116 krát

Prejav primitívnosti vandalov   Smetné koše umiestnené v meste slúžia na udržanie čistoty verejných priestranstiev – ulíc, detských ihrísk a parkov. Najviac ich je plastových , v centre mesta sú osadené oveľa drahšie kovové, v Zámockom parku zas drevené koše. V minulom roku sme dali osadiť 7 košov na Panskom chodníku, 6 košov na sídlisku Juh, 14 košov prevzalo do údržby na sídlisku Muškát a 8 prevzalo na sídlisku Sever . V súčasnosti spravujeme 357 košov. Ich osadenie, udržiavanie a čistenie nie je zadarmo. Okrem nákladov na ich vysýpanie a uloženie odpadu treba koše priebežne opravovať a zničené nahradiť novými. Len za minulý rok zničili vandali 15 plastových zelených košov, pričom nákup jedného koša stojí cca 35 euro. Teda zbytočne sme „vyhodili“ 525 eur plus asi dve tisícky za demontáž poškodeného a montáž nového koša. Ďalšie dva koše zničili vandali na železničnej stanici. Keď to všetko spočítame, zistíme, že sme z peňazí nás všetkých minuli skoro 3 000 eur úplne zbytočne. Len preto, že sa nejaký primitív podgurážený alkoholom nevprace do kože a dokazuje si svoju silu na plastovom výrobku. A tých tritisíc eur mohlo byť použitých na oveľa užitočnejšie a dôležitejšie veci. Napríklad nejeden športový klub „žije“ z takej sumy celý rok. Bolo by preto dobré viacej si všímať svoje okolie a hneď ako takýchto vandalov spozorujeme, treba volať na mestskú políciu – na číslo 159.

 

(OM – OŽP, KS aD)