Na rokovaniach zastupiteľstva BSK dominovali školské témy

Február 2016 / Prečítané 1067 krát

   Regionálne školstvo, teda materské, základné a stredné školy, zaberajú v ostatných týždňoch v domácej slovenskej politike a v domácich médiách dominantné miesto. V spoločnosti rezonujú predovšetkým protestné akcie učiteľov škôl všetkých stupňov a nevšímavá reakcia vlády na ne. Ani zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja túto tému neobišlo. Na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 29. 1. 2016, na návrh poslaneckého klubu SAS, OKS, Zmena zdola, ktorého členom je aj primátor Solga a ja, prijalo ako jediný zriaďovateľ stredných škôl v Slovenskej republike uznesenie, v ktorom poslanci vyjadrili podporu požiadavkám učiteľov regionálneho školstva.
   V rozhodovaní o podpornom vyhlásení zastupiteľstvo zohľadnilo aj skutočnosť, že štát, napriek tomu, že ho zaväzujú platné právne predpisy, si nedostatočne plní svoje povinnosti voči zriaďovateľom regionálnych škôl, teda obecným a krajským samosprávam. Exemplárnym príkladom tohto faktu je rozhodnutie o štvorpercentnej valorizácii platov od 1. 1. 2016, na ktorú zatiaľ školám neprišli peniaze.
   Dominancia školských tém na rokovaní regionálneho zastupiteľstva však mala aj inú podobu. Na spomínanom mimoriadnom zasadnutí i na tom riadnom dňa 19. 2. 2016 urobila samospráva BSK podstatný krok k tomu, aby v našom regióne vznikla prestížna stredná odborná škola. Obe rokovania priblížili krajskú samosprávu, spoločnosť Volkswagen Slovakia a. s. a spoločnosť Matador k vytvoreniu záujmového združenia právnických osôb pod názvom Duálna akadémia. Na tento nový právny subjekt bude prenesená zriaďovateľská pôsobnosť k Strednej odbornej škole na ul. J. Jonáša v Bratislave – Devínskej Novej Vsi, čím sa otvorí priestor pre vznik modernej a najnovšou technológiou vybavenej strednej školy, ktorá bude pripravovať kvalifikovaných pracovníkov pre slovenský automobilový priemysel. Po dlhých a komplikovaných rokovaniach, v ktorých sa významne angažovala komisia školstva mládeže a športu, boli schválené kľúčové dokumenty umožňujúce realizáciu zámeru. Paralelne s týmto všetkým pokračuje na úrade BSK práca špeciálnej pracovnej skupiny, ktorá pripravuje na realizáciu dokument pod názvom Zámer na vytvorenie efektívnej a hospodárnej siete stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Materiál máme takmer hotový a na jeho základe začne samospráva s racionalizačnými opatreniami v sieti svojich škôl, ktoré zohľadnia najmä klesajúci počet žiakov v školách na jednej strane a veľké množstvo voľných priestorových kapacít školských budov na strane druhej.
   O krokoch, ktoré sa dotknú škôl v našom volebnom obvode, budeme informovať.

 

René Bílik, poslanec BSK a predseda komisie školstva, mládeže a športu

 


Ohodnoťte článok: