Ocenení Bratislavským samosprávnym krajom

Január 2016 / Prečítané 599 krát

   Pre Malokarpatský banícky spolok v Pezinku bol posledný štvrť- rok 2015 úspešný. Okrem toho, že 28. novembra sprístupnili Banícku expozíciu a konal sa 1. PEZINSKO-OSTRAVSKÝ SVÄTOBARBORSKÝ ŠACHTÁG, si 15. decembra 2015 v divadle Aréna v Bratislave prevzali cenu Bratislavského samosprávneho kraja - Pamätný list predsedu na slávnostnom gala večeri z rúk p. predsedu Pavla Freša. Cenu prevzal predseda spolku Štefan Granec a členovia spolku. Medzi viacerými ocenenými význačnými osobnosťami bol Malokarpatský banícky spolok Pezinok jediným oceneným kolektívom.Členovia spolku aj touto cestou ďakujú poslancom Bratislavského samosprávneho kraja, za prejavenú úctu k práci spolku. Zároveň prajeme všetkým členom spolku a jeho sympatizantom všeto najlepšie a veľa zdravia v novom roku 2016.

 

ZDAR BOH! Predseda spolku Štefan Granec

 


Ohodnoťte článok: