Nový vlakový cestovný poriadok 2015 - 2016

Január 2016 / Prečítané 623 krát

Od 13. 12. 2015 do 10. 12. 2016 je v platnosti nový železničný cestovný poriadok. Vybrali sme spoje, ktoré majú odchody zo železničnej stanice Pezinok:

 SMER BRATISLAVA

4,37 Bratislava, hl. stan.
5,17 Bratislava, hl. stan. 11
5,32 Bratislava, hl. stan.
5,58 Bratislava, hl. stan. 11
6,05 BA Nové Mesto 11
6,17 Bratislava, hl. stan. X
6,37 Bratislava, hl. stan.
6,58 Bratislava, hl. stan. 11
7,05 BA Nové Mesto X
7,17 Bratislava, hl. stan. 30
7,25 BA Nové Mesto 11

7,37 Bratislava, hl. stan. 11
7,37 Bratislava, hl. stan. 13
7,58 Bratislava, hl. stan. 11
8,17 Bratislava, hl. stan. X
8,37 Bratislava, hl. stan.
9,37 Bratislava, hl. stan. X
10,37 Malacky
11,17 Bratislava, hl. stan.
11,37 Bratislava, hl. stan. X
12,37 Bratislava, hl. stan.
13,37 Malacky X
14,37 Bratislava, hl. stan.
15,17 Bratislava, hl. stan.
15,37 Malacky X
16,03 Břeclav 11
16,37 Malacky
17,37 Kúty 10
17,37 Břeclav X
18,03 Bratislava, hl. stan. 11
18,37 Kúty 11
18,37 Bratislava, hl. stan. 13
19,02 Bratislava, hl. stan. 60
19,17 Bratislava, hl. stan.
19,37 Bratislava, hl. stan.
20,37 Bratislava, hl. stan.
21,17 Bratislava, hl. stan. 62
23,00 Bratislava, hl. stan.
 SMER TRNAVA

4,35 Leopoldov
5,24 Leopoldov 11
6,24 Leopoldov
6,55 Leopoldov
7,10 Leopoldov 11
7,24 Leopoldov 13
8,24 Leopoldov X
9,24 Leopoldov
10,24 Trnava X
10,55 Leopoldov
11,24 Leopoldov 11
11,24 Leopoldov 13
12,24 Leopoldov X
13,24 Leopoldov
13,55 Trenčín X
14,24 Leopoldov X
14,33 Trnava 11
14,55 Leopoldov
15,24 Leopoldov 11
15,24 Leopoldov 13
15,33 Leopoldov X
16,24 Trnava 11
16,24 Trnava 13
16,33 Trnava 11
16,55 Trnava X
17,24 Leopoldov 11
17,24 Leopoldov 13
17,33 Trnava 44
17,55 Leopoldov 45
18,24 Leopoldov
18,55 Leopoldov 43
19,24 Leopoldov
20,24 Trnava 13
20,24 Trnava 11
21,24 Leopoldov
22,24 Trnava 11
23,24 Trnava
Vysvetlivky: X - ide v pracovných dňoch, 10 - ide v sobotu, nedeľu a štátom uznané sviatky 11 - ide v pracovné dni, nejde od 24.12. do 10.1. 13 - ide v nedeľu a 6.1., 6.4., 1.9., nejde 21.12., 28.12., 4.1., 5.4., 5.7., - 30.8. 30 - nejde v nedeľu a 25.12-6.1., 26.3., 28.3, 29.8. 43 - nejde v sobotu a 24.12.-5.1. 25.3., 27.3., 28.8. 44 - ide v piatok a 23.12., 24.3., 31.8., 14.9., 16.11., nejde 24.12.-10.1., 25.3., 2.9., 16.9., 18.11. 45 - ide v pondelok - štvrtok a 2.9., 16.9. 18.11., nejde 23.12.-10.1., 24.3., 28.3., 5.7., 29.8., 31.8., 1.9., 14.9., 15.9., 1.11., 16.11., 17.11. 60 - ide v nedeľu a 28.3., 5.7., 29.8., 1.9., 15.9., 1.11., 17.11., nejde 27.12., 3.1., 27.3., 28.8. 62 - ide v nedeľu a 6.1., 28.3., 1.11., nejde 27.12., 27.3., 3.7.-28.8.
zrýchelný spoj
rýchlik

 


Ohodnoťte článok: