Pinelka je pestrejšia aj vďaka grantom

Január 2016 / Prečítané 1396 krát

   V roku 2015 sa v pezinskej Pinelovej nemocnici vďaka grantovej pomoci podarili zrealizovať ďalšie zaujímavé kultúrne podujatia aj úpravy v areáli - príjemný letný terapeutický priestor s pocitovým chodníkom Oáza pohody, neprehliadnuteľná autobusová zastávka s veľkoplošnou graffiti maľbou, zrenovované volejbalové ihrisko, „kamienková“ fontána, opravené lavičky, vymaľovaná telocvičňa, takisto aj komunitné miestnosti Kliniky drogových závislostí a multisenzorická miestnosť Oddycháreň na Gerontopsychiatrickej klinike.
   Nemocnica zabezpečila užitočné terapeutické pomôcky ako je vybavenie multisenzorickej miestnosti, materiál na pieskové obrazy, Cpodložka určená na bazálnu stimuláciu, vlastnoručne zhotovené terapeutické hodiny aj magnetická „mega scrabble“ tabuľa.
   Svoju tvorbu predstavili pacientom počas celkom šestnástich rozmanitých aktivizačných kultúrnych podujatí Folklórny súbor Obstrléze, Katedra hudby nitrianskej Pedagogickej fakulty UKF, hudobná skupina Vrbovskí víťazi, Divadlo Agapé, hudobný súbor Abusus, Martin Geišberg, Karol Rosenberg aj Adam Faun Magula.
   Všetky spomínané aktivity sa mohli zrealizovať vďaka podpore Fondu GlaxoSmithKline, Mesta Pezinok, REVIA – Malokarpatskej komunitnej nadácie, Bratislavského samosprávneho kraja a Ministerstva zdravotníctva SR v rámci podpory protidrogových aktivít 2015.
   Veríme, že sa v roku 2016 podarí zoznam zútulnených priestorov a podnetných aktivít opäť rozšíriť. Pripravujeme napríklad výrobu paletového nábytku vo vlastnej réžii, ďalšiu cielenú graffiti výzdobu a petanqueové ihrisko; kultúrne nás prídu obohatiť komorný orchester TECHNIK, Divadlo Agapé aj študentský orchester z holandského Utrechtu, v marci 2016 sa po druhýkrát v Pezinku uskutoční aj slávnosť česko-slovenskej literárnej súťaže pre pacientov a zamestnancov psychiatrických zariadení Kouzelný klíč.

 

(zš)


Ohodnoťte článok: