Rok 2015 v Dennom centre na Cajle

Január 2016 / Prečítané 572 krát

   Tradične, ako každý rok aj na začiatku tohto roka 2016 privítala vedúca Denného centra, Viktória Jáchymová, všetkých členov klubu na Cajlanskej ulici.
   Obzreli sme sa za rokom 2015 a ako vždy môžeme konštatovať, že aj minulý rok bol bohatý na pestrú činnosť, v ktorej si každý člen našiel niečo pre seba, pre svoje záujmy a potešenie. Vyberať bolo z čoho. V priebehu roka sa uskutočnilo až 25 podujatí. Všetky nebudeme menovať, iba najzaujímavejšie, ktoré prilákali najviac účastníkov.
   Zájazdy do Rakúska, z ktorých bola zaujímavá návšteva zámku Schloshof a iných pamiatok. Opäť sa uskutočnila obľúbená výstava veľkonočných ozdôb – prístupná aj pre verejnosť. Na ich príprave sa tiež prejavila šikovnosť našich členiek. Príťažlivé sú aj kultúrne podujatia ako zájazd do Gajár na Krajskú súťažnú prehliadku ľudových rozprávačov, sólistov tanečníkov, sólistov spevákov ľudovej piesne pod názvom „Konc jak živé“. Za náš klub sa súťaže zúčastnili Jozef Pták, Antonín Jedlička a Alžbeta Jedličková. Členovia sa zúčastnili aj nahrávky skupiny Senzus v Bratislave. Posedenie pri príležitosti Dňa matiek, Medzinárodného dňa detí pre verejnosť obohacujú aj deti našich škôl. Účasť bola aj na výstave obrazov v Schaubmarovom mlyne. V októbri nás potešil pán Jozef Benedikt v programe Úcta k starším, ktoré mesto každoročne dôstojne pripravuje pre všetky kluby.
   Vinobranie, na ktorom sme sa zúčastnili v sprievode v originálnych krojoch, otvorili jeseň bohatú na zaujímavé programy nielen v meste, ale aj v našom klube. Návšteva divadiel v Pezinku a v Bratislave, posedenie s hudbou v Kamennej pivnici, Mikulášske stretnutie s rodičmi a s deťmi, aj samotné privítanie Mikuláša v klube. Záver roka sa niesol v znamení pečenia medovníčkov spoločne so žiakmi z Kupeckého školy. So starým rokom sme sa rozlúčili varením kapustnice a spievaním kolied.

 

Mária Urbanová, Alžbeta Jedličková

 


Ohodnoťte článok: