Príležitosť pre tvorivých – CINEAMA 2016

Január 2016 / Prečítané 1108 krát

   Celoštátne súťaže pre neprofesionálnych umelcov, organizované Národným osvetovým centrom v Bratislave, majú tradíciu dlhú celé desaťročia. Ich cieľom je vyhľadávať talentovaných tvorcov a zároveň im vytvárať priestor na rozvoj umeleckej tvorivosti, technickej zdatnosti a prezentáciu diel v rôznych umeleckých odboroch záujmovej činnosti – od divadla, filmu a videa, fotografie cez hudbu, literatúru až po výtvarnú tvorbu. Súťaže – prehliadky - pozostávajú spravidla z troch stupňov: z regionálneho, krajského a celoštátneho. Minimálne však z krajského a celoštátneho kola v príslušnej oblasti záujmovej umeleckej činnosti.

Súťaž pre amatérskych filmárov

   CINEAMA je najstaršia a najprestížnejšia celoštátna súťaž v oblasti amatérskej filmovej tvorby na Slovensku. Nadviazala a pokračuje v tradícii celoštátnej súťaže, ktorá sa konala v šesťdesiatych až osemdesiatych rokoch spoločne s českou súťažou. Pomenovanie CINEAMA a tento status nadobudla po roku 1992.
   Súťaž Cineama sa koná každoročne. Filmári sa zúčastňujú najprv okresných alebo regionálnych kôl, potom nasleduje krajská a celoštátna súťaž. Do základného kola sa autor prihlasuje podľa miesta svojho bydliska alebo pracoviska, resp. miesta, kde študuje. Súťaž je rozčlenená do troch vekových kategórií: autori do 16 rokov, do 21 rokov a nad 21 rokov.
   Svoje práce prihlasujú filmári do stanovených kategórií (animovaný film, hraný film, reportáž, dokumet, experiment, videoklip, minútový film, atď. Časový limit pre jednotlivé filmové diela je od jednej do dvadsať minút. Autor prechádza všetkými kolami súťaže s tým istým filmovým dielom. Do súťaže je možné zaslať len diela, ktoré sa nezúčastnili na žiadnom inom ročníku CINEAMA. Nie je možné prihlásiť ani film zobrazujúci násilie alebo iné javy a činy proti ľudskosti a humanizmu.
   Filmári z okresu Pezinok sa môžu prihlásiť priamo do krajského kola BSK, ktoré organizuje Malokarpatské osvetové stredisko. Uzávierka je 26. 2. 2016. Kontakt: Soňa Kozáková, MOS, tel.: 033/643 34 89, mobil: 0905 777 968, e-mail: kozakova@moska.sk Podrobné informácie o celej súťaži CINEAMA 2016 nájdete na: http://www.nocka.sk/film-video/cineama

 

(msa)


Ohodnoťte článok: