Benefičný koncert – CESTY K SEBE 2016

Január 2016 / Prečítané 726 krát

   Nedeľné popoludnie 17. januára patrilo už tradične benefičnému koncertu Cesty k sebe. Koncert, ktorého výťažok putuje každoročne na Kliniku detskej psychiatrie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, sa uskutočnil v Kláštorom kostole v Pezinku.
   Benefičný koncert Cesty k sebe patrí medzi najdôležitejšie a najvýraznejšie aktivity pezinského chrámového zboru Ad Una Corda. Prostredníctvom koncertu sa snažíme poukázať na ochorenia detí, ktoré síce nie sú viditeľné okom, avšak rovnako závažné. Zároveň majú Cesty k sebe aj umelecké ambície, a to sprístupňovať verejnosti v meste, kde nesídli žiadne profesionálne hudobné teleso, vždy nové vokálno-inštrumentálne diela.
   Na XV. ročníku benefičného koncertu Cesty k sebe zazneli diela klasicizmu: pôsobivé Te Deum č. 2 C dur pre zbor a orchester Josepha Haydna a slávne Requiem d mol KV 626 pre sóla, zbor a orchester Wolfganga Amadea Mozarta. Sólisti: Mirka Trávničková (soprán), Judita Andelová (mezzosoprán), Matúš Šimko (tenor), Matúš Trávniček (bas), pezinský chrámový zbor Ad Una Corda, Komorný chrámový orchester sa predstavili v naštudovaní Mariána Šipoša, zbormajstra pezinského chrámového zboru Ad Una Corda.
    Uplynulý ročník sa podarilo vyzbierať rekordnú finančnú čiastku 1754 €. Za existenciu projektu Cesty k sebe sa podarilo vyzbierať prostredníctvom benefície a ďalších finančných darov takmer 40 tisíc €, ktoré putovali deťom na Kliniku detskej psychiatrie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave.
   Zbor Ad Una Corda na čele so zbormajstrom Mariánom Šipošom ďakujú partnerom, bez pomoci ktorých by nebolo možné zorganizovať koncert. A to menovite: Kultúrnemu centru Pezinok za poskytnutie priestorov počas skúškového procesu, bratom kapucínom za dlhoročnú spoluprácu a veľkú ochotu poskytnúť priestory kláštorného kostola na účely benefičného koncertu, a v neposlednom rade priateľom a dobrovoľníkom za neúnavnú ochotu pri organizovaní množstva detailov, bez ktorých by uskutočnenie koncertu nebolo možné.

 

 (JL)

 


Ohodnoťte článok: