Lions klub Pezinok Bozin ďakuje

Január 2016 / Prečítané 814 krát

   Jedným z hlavných cieľov lionského hnutia na celom svete je získavanie finančných prostriedkov na dobročinné účely. Toto poslanie – oslovovať verejnosť charitatívnymi podujatiami a získané prostriedky nezištne venovať tým, ktorí to najviac potrebujú – dôsledne napĺňa aj Lions klub Pezinok Bozin už od svojho vzniku v roku 2002. Za necelé pätnásťročie svojej existencie už takto rozdelil takmer 22-tisíc eur.
   Hoci my, lioni, sme predovšetkým známi ako rytieri slepých, pomáhame všetkým handikepovaným ľuďom – deťom, dospelým, seniorom, rodinám, jednotlivcom aj inštitúciám.
Jednou z takýchto akcií, prostredníctvom ktorých sa každoročne obraciame na pezinskú verejnosť s prosbou prispieť na charitatívnu podporu našich postihnutých spoluobčanov, je predaj vianočného punču počas pezinských vianočných trhov.
   Lionský punč sa už stal neodmysliteľnou súčasťou tohto mestského podujatia. Aj pri jeho predaji v závere minulého roka sme sa opäť presvedčili, že srdcia Pezinčanov ostávajú prajne otvorené, že poznajú súcit, štedrosť i ochotu pomáhať svojim blížnym. Dôkazom je fakt, že predaj vianočného punču priniesol po odrátaní výrobných nákladov sumu 560 eur. Túto sumu Lions klub Pezinok Bozin využije na podporu jednak inštitúcií, ktoré sa v našom meste a jeho najbližšom okolí starajú o skvalitnenie života fyzicky či mentálne handikepovaných detí i dospelých (Občianske združenie Zelený štvorlístok na Cajle, Domov sociálnych služieb MEREMA v Modre-Harmónii či Špeciálna škola v Pezinku), ako aj na podporu konkrétnych spoluobčanov, ktorí budú takúto pomoc najviac potrebovať.
   Za možnosť pomáhať pri skvalitňovaní ich života a uľahčovaní ich nepriaznivého osudu sa náš klub chce aj touto cestou poďakovať všetkým, ktorí prispeli na tento vysoko humánny účel.

 

Anton Eliáš

 


Ohodnoťte článok: