BSK: Výzva na získanie dotácie pre kultúru stále beží

Január 2016 / Prečítané 928 krát

   Bratislavský samosprávny kraj aj v roku 2016 plánuje podporiť kultúru v kraji Regionálnou dotačnou schémou na podporu kultúry, ktorá vychádza zo schválenej stratégie rozvoja kultúry v Bratislavskom samosprávnom kraji 2015-2020.
  „Takýto kultúrny mechanizmus je prelomový a dosahuje úroveň modelov kultúrnych veľmocí ako je napríklad Rakúsko, Nemecko, kde je zvykom budovať a podporovať kultúru,“ vyjadril sa Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja. 
   Regionálna dotačná schéma je historicky prvá samostatná dotačná schéma na podporu kultúry na princípe nezávislého odborného rozhodovania na Slovensku. Je to spôsob kultúrnych dotácií, ktorými bratislavská župa podporuje živú kultúru v rôznych oblastiach, kde o tom, čo podporí, má veľký vplyv rozhodnutie nezávislej komisie zloženej zo špičkových kultúrnych pracovníkov a nezávislých kultúrnych osobností.
   V roku 2015 bolo cez tento program podporených 115 projektov celkovou sumou 400 000 €.
   Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry pokračuje aj v tomto roku a to druhou výzvou, ktorú Bratislavský samosprávny kraj vyhlásil 30. 11. 2015. Výzva z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na rok 2016 teda stále beží a termín uzávierky podávania žiadostí so všetkými prílohami je 1. február 2016.
   Platná bude len tá žiadosť, ktorá bude registrovaná v elektronickom informačnom systéme zverejnenom na stránke BSK a zároveň fyzicky doručená na podateľňu v stanovenom termíne.
Žiadosti opäť posúdi nezávislá deväťčlenná rada BSK pre kultúru a umenie, ktorá bola nominovaná na 2 roky.
   Zároveň budú nominovaní ďalší deviati hodnotitelia, aby každú žiadosť hodnotili dvaja ľudia.
   Všetky potrebné informácie týkajúce sa Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy ako aj výzvy na predkladanie žiadostí sú dostupné na stránke Bratislavského samosprávneho kraja.

 

(BSK)

 


Ohodnoťte článok: