Aktivační pracovníci pomáhali čistiť mesto

Január 2016 / Prečítané 662 krát

   Aktivační pracovníci boli v roku 2015 výraznou pomocou pri udržiavaní čistoty v meste Pezinok. Hoci ich počet sa priebehu roka menil, možno povedať, že mesačne pracovalo vyše 50 nezamestnaných ľudí. Časť aktivačných pracovníkov bola zaradená na pracoviskách v mestskom podniku služieb, v základných a materských školách.
   „Mesto Pezinok využívalo najviac aktivačných pracovníkov na čistenie verejných priestranstiev, teda zametanie chodníkov od kamienkov po zimnej údržbe, zbieranie odpadkov, čistenie obrubníkov od buriny, hrabanie lístia. Tohto roku v meste pravidelne prehrabávali a čistili pieskoviská na detských ihriskách,“ vysvetľuje vedúca oddelenia životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy MsÚ v Pezinku Ing. Renata Klimentová. Aktivační pracovníci chodili detské ihriská v meste čistiť viackrát za sezónu a stretli sa väčšinou s pozitívny mi ohlasmi občanov. Škoda len, že výsledok ich práce nevydržal niekedy ani 24 hodín.
   „Na jar zametali okrem iného parkovacie plochy a chodníky pred Pinelovou nemocnicou, pomáhali pri terénnych úpravách v Materskej škole Za hradbami, v lete po prudkej búrke odstraňovali popadané konáre z chodníkov, pred začiatkom školského roka upratovali areál rekonštruovanej ZŠ Na bielenisku. Čistili tiež autobusové zastávky, chodníky k cintorínom a veľa ďalších ulíc. Aktivačné práce prinášajú aj množstvo administratívnych a organizačných povinností, ale napriek tomu sú pre mesto ekonomickým prínosom,“ dodáva Ing. Renata Klimentová.
   Tým, že aktivační realizovali práce, ktoré predtým vykonával zmluvný partner, spoločnosť Petmas, mesto Pezinok mohlo ušetrené finančné prostriedky využiť inde. Preto bolo vykonaných viac prác na údržbe verejných priestranstiev ako sú trávniky a komunikácie. Viac pozornosti sa venovalo odstraňovaniu burín zo zámkových dlažieb, pričom namiesto chemických prostriedkov mesto využíva ekologické pracovné postupy, teda mechanické čistenie.
   V roku 2015 pezinskí aktivační odpracovali v teréne 173 dní. „Za dvanásť mesiacov uplynulého roku sme vyviezli 432,78 ton odpadu, ktorý pochádzal z dočisťovania kontajnerových stanovíšť, vysýpania smetných košov a z čistenia mesta. Za rok 2014 to bolo „len“ 348,46 ton tohto odpadu,“ bilancuje Ing. Ľubomír Košťál, poverený vedením spoločnosti Petmas.
   Nárast množstva vyvezeného odpadu o viac ako 84 ton, žiaľ, nebol len výsledkom práce zvýšeného počtu aktivačných pracovníkov v uliciach a na sídliskách, ale aj počínania obyvateľov, ktorí ku kontajnerom vynášajú nábytok, chladničky, stavebný odpad a spoliehajú sa na to, že to NIEKTO ODVEZIE. Mesto Pezinok zabezpečuje odpratanie tohto odpadu, ale náklady sa hradia z rozpočtu mesta, teda našich spoločných peňazí.

 

(msa)

 


Ohodnoťte článok: