Sociálna poradňa

Január 2016 / Prečítané 658 krát

   Mám 39 rokov a som slobodná. Chcela by som si adoptovať dieťa. Môžem žiadať o adopciu aj keď nie som vydatá?

   Áno, môžete. Skutočnosť, že ste slobodná, nie je prekážkou adoptovať si dieťa. Ak ste teda pevne rozhodnutá, zájdite na ÚPSVaR, odbor sociálnych vecí, kde budete žiadať o zapísanie do zoznamu žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť. K žiadosti bude potrebné doložiť doklad o majetkových pomeroch a príjme a správu o vašom zdravotnom stave. Pracovníčky spolu s vami vyplnia dotazník uchádzača a tiež samotný úrad bude žiadať výpis z registra trestov. Súčasťou celého procesu je aj návšteva sociálnych pracovníkov vo vašej domácnosti. Následne bude vašou úlohou absolvovať prípravu na náhradné rodičovstvo. Prípravu realizuje buď ÚPSVaR, alebo akreditované subjekty. Po skompletizovaní všetkých potrebných dokladov a absolvovaní prípravy úrad rozhodne o vašom zapísaní do zoznamu žiadateľov. Potom treba už len čakať, kým vás oslovia.

 

PhDr. et Mgr. Oľga Jarošová

 


Ohodnoťte článok: