Sťažovatelia

Január 2016 / Prečítané 1606 krát

   Najvyšší súd zverejnil v médiách informáciu o zaťaženosti našich súdov, ktoré sa, okrem „vážnych“ vecí, musia zaoberať aj neodôvodnenými a často nezmyselnými žiadosťami a podnetmi občanov. Nepotešilo nás, keď sme sa dozvedeli, že prácu súdov zbytočne zdržiava nemenovaný občan Pezinka – rekordér, ktorý podal za minulý rok vyše 150 podnetov.
   Aj na Mestskom úrade máme takého „rekordéra“. Je ním občan Vladimír Mizerák, ktorý za minulý rok podal 91 podnetov a žiadostí o informáciu. V každom jeho podnete bolo 3 až 9 bodov, na ktoré museli pracovníci mesta odpovedať. Na tom by nebolo nič také významné, keby ku sformulovaniu temer každej odpovede nebolo treba 3 až 5 zamestnancov rôznych odborov a vedúcich pracovníkov, lebo okruhy otázok sa týkali spravidla totálne rôznorodej problematiky.
   Kto tento „rozmar“ jedného výsluhového dôchodcu platí a koľko stojí? Ak sa chceme dostať aspoň k približnej sume, treba brať do úvahy, že pracovníci vyčlenení na prípravu odpovedí musia dať dohromady podklady (často aj z archívu), koordinovať, sformulovať a napísať odpovede tak, aby boli v súlade zo zákonom. To len v uplynulom roku trvalo približne 400 hodín. Vynásobme to minimálne tromi pracovníkmi, ktorí sa na takejto činnosti priemerne podieľali. Pri priemernom plate pracovníkov MsÚ 5,5 eura na hodinu to predstavuje sumu vyše šesť tisíc eur. A to radšej nespomíname, že takto vyčlenení pracovníci musia načas odložiť svoje bežné pracovné povinnosti.
   Výsledok? Jeden človek takto „pripravil“ mesto za roky svojej horúčkovitej „aktivity“ o celkom slušnú sumu, ktorá by sa iste dala použiť aj rozumnejšie a na užitočnejšie veci.
   A to ešte Mizerák podal v minulom roku na Okresnú prokuratúru v Pezinku skoro desiatku podnetov na primátora Olivera Solgu. Všetky však boli zamietnuté, pretože prokuratúra nenašla v konaní primátora nikdy žiadne porušenie zákona. Hlavne, že na internete tento chronický
„dopytovateľ“ a sťažovateľ, inak bývalý komunista, kŕmi svoje publikum traktátmi o nefungujúcej samospráve, zlom hospodárení a nezriedka sa uchyľuje k zbabelým osobným útokom voči riadne zvoleným predstaviteľom samosprávy.

 

(MsÚ)

 


Ohodnoťte článok: