Predstavujeme poslancov MsZ

Január 2016 / Prečítané 1021 krát

   Od februára 2015 dávame priestor na predstavenie súčasným poslancom Mestského zastupiteľstva v Pezinku.

   V tomto čísle Pezinčana svoj volebný zámer predstavuje:
Mgr. Elena Jurčíková, poslankyňa za volebný obvod č. 4

   Poslankyňou mestského zastupiteľstva som už tretie volebné obdobie. Nikdy som nepredpokladala, že by som sa angažovala v tejto oblasti. Akosi to vyplynulo z môjho povolania, resp. z mojich zamestnaní. Vždy som pracovala s ľuďmi či už v školstve, v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v cestovnom ruchu.
   V kombinácii s dátumom narodenia˘ to predstavuje obrovskú výhodu vo voľbách – nie je potrebné robiť si predvolebnú kampaň.
   V prvom rade som občan. Všímam si, kde žijem, všímam si spoluobčanov i návštevníkov a počúvam, čo hovoria. Niektorí ma inšpirovali k poslaneckým návrhom, iní ma utvrdili v mojich myšlienkach a posunuli ma do potrebnej aktivity. Napr. v autobuse cestou do divadla do Trnavy nás všetkých Beatka V., ktorá chodí po svete s otvorenými očami, ušami i srdcom, upozornila na pekne osvetlený priechod pre chodcov na konci Vinosadov. Vtedy som si spomenula na šoférsku hrôzu, ktorú som prežila za prítmia, keď mi na Kupeckého ulici vstúpila na priechod pre chodcov žena v tmavom oblečení. Zbadala som ju v poslednej chvíli. Navyše ani za mnou, ani v protismere nešlo žiadne auto, tak som človeka na priechode ani nepredpokladala. Chodkyňa pokojne mohla minútu počkať a až potom vstúpiť na vozovku. Ale...
   Som vodič, cyklista aj chodec. Riadim sa heslom, že všetci účastníci cestnej premávky sa majú rešpektovať navzájom, no dobre osvetlený priechod by mal aj tak byť samozrejmosťou. Sme v 21. storočí, bývame zamyslení, vystresovaní, nepozorní. Pred silnejšími sme (nielen na ceste) v nevýhode. Podala som preto poslanecký návrh (písomne, nie pred kamerami, za čo sa svojim voličom ospravedlňujem ˘) a osvetlenie priechodov budú kompetentní riešiť.
   Ďalší tip som dostala od mladej praktickej mamičky Ivanky P. - urobiť chodník medzi garážou a parkoviskom pred areálom ZŠ na Kupeckého ulici, aby hlavne pre deti prichádzajúce od mesta existovala aj iná možnosť ako kráčať do školy cez parkovisko pomedzi autá. Tie tam nielen stoja, ale aj napr., cúvajú. Keď som s tým prišla za vedením mesta, nebola som prvá, lebo o budovaní chodníka už bolo rozhodnuté. Dnes je dávno zrealizovaný. Vraj, maličkosť. Život sa však skladá z maličkostí. Treba si ich všímať a treba sa z nich tešiť.
   V Pezinku žije veľa mladých ľudí. Nedávno ma oslovil otec malých školopovinných detí, či Pezinok neuvažuje o zavedení uniforiem v základných školách. Zaujímavá myšlienka s logickým podkladom. Len na ňu ešte nedozrel čas. Aj by som použila výrok Francúza Viktora Huga, že najsilnejšia je myšlienka, na ktorú práve dozrel čas, ale odkedy výrok začali citovať niektoré politické strany a dokonca, v angličtine!, prestala som ho používať.
   Nie každá spoločnosť zvládne veľkú dávku demokracie a slobody. V ostatnom čase ma upútal výrok: „Sloboda je výzva k zodpovednosti.“ Nie je veľmi zodpovedné, že na Slovensku máme namiesto remeselníkov hovorcov, namiesto ihrísk a oddychových plôch obchodné centrá. Je prinajmenšom podivuhodné, že „pomáhame“ skvalitniť vzdelávanie detí vytváraním ďalších úradov.
   Keďže mám to šťastie písať do 1. vydania Pezinčana v roku 2016, prajem všetkým veľa zdravia. Pezinským deťom želám, aby sa ich rodičia a starí rodičia držali zdravého sedliackeho rozumu.

 

Elena Jurčíková

 


Ohodnoťte článok: