Nové Zberné miesto nebezpečných odpadov

Január 2016 / Prečítané 781 krát

   Od roku 2004 je v sídle firmy Petmas s. r. o. na Šenkvickej ulici 12 v prevádzke zariadenie na zber odpadov – Zberné miesto nebezpečných odpadov z komunálnych odpadov. Slúži na zber nebezpečných odpadov, medzi ktoré patrí elektroodpad (chladničky, pračky, mrazničky – kompletné, nerozobraté!), vyradené elektrické a elektronické zariadenia (televízory, monitory a drobné domáce spotrebiče), žiarivky, oleje a tuky, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice, liečivá, batérie a akumulátory, drevo obsahujúce nebezpečné látky, rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, syntetické oleje, detergenty...
   Druhé Zberné miesto nebezpečných odpadov je v prevádzke na Viničnianskej 25 v sídle firmy Marius Pedersen, a. s.
   Obe zberné miesta slúžia rovnocenne všetkým občanom Pezinka bez poplatku s výnimkou fyzckých osôb-podnikateľov a právnických osôb, ktorí si musia zabezpečiť likvidáciu nebezpečných odpadov na vlastné náklady.
   Okrem toho treba o zberných miestach vedieť, že: otvorené sú od pondelka do soboty, donesené chemikálie musia byť v originálnych obaloch kvôli ich identifikácii, zberné miesta NESLÚŽIA na zber objemného odpadu (nábytok, okná a pod.), drobného stavebného odpadu a separátov (sklo, papier, plasty, biologický odpad, kovy).

 

(OM-OŽP,KSaD)

 


Ohodnoťte článok: