Kanalizácia Za dráhou je o krok ďalej

Január 2016 / Prečítané 1031 krát

   Vo štvrtok 14. januára sa uskutočnilo stretnutie všetkých kompetentných orgánov, zaoberajúcich sa odkanalizovaním časti mesta, konkrétne ulíc Za dráhou a Tehelná. Cieľom stretnutia bolo určiť vlastníka kanalizácie, ktorým by mala byť Bratislavská vodárenská spoločnosť. Zároveň zástupcovia obyvateľov, podnikateľov a vedenia mesta predložili nový projekt na odkanalizovanie novou trasou s vyústením do Moyzesovej ulice. Primátor Oliver Solga a podnikateľ Peter Galan sa podujali absolvovať rokovanie s predstaviteľmi Železníc SR, keďže kanalizácia by mala križovať jestvujúcu železničnú trať. Súčasné riešenie, ktoré sa musí teraz premietnuť do projektovej dokumentácie, sa javí ako najperspektívnejšie a ekonomicky najvýhodnejšie z doteraz predložených návrhov.

 

(MsÚ)

 


Ohodnoťte článok: