Preskúšanie sirén v roku 2016

Január 2016 / Prečítané 1041 krát

   Preskúšanie prevádzkyschopnosti sirén ako súčasti systémov varovania obyvateľstva bude v tomto roku v dňoch:
12. februára, 11. marca, 8. apríla, 13. mája, 10. júna, 8. júla, 12. augusta, 9. septembra, 14. októbra, 11. novembra a 9. decembra. Ide o elektromotorické sirény. Elektronické sirény budú preskúšané 10. júna a 9. decembra.

 

(r)