Vzácna relikvia sv. Terézie v Pezinku

Január 2016 / Prečítané 580 krát

   Relikviár zo vzácneho brazílskeho dreva a pozláteného striebra s telesnými ostatkami sv. Terézie, ktorým sa poklonilo v slovenských chrámoch vyše 200 tisíc veriacich, sa na svojej ceste domov, do kláštorného komplexu vo francúzskom Lisieux, zastavil na krátku polhodinku aj v Pezinku. Pezinčania tak ako poslední na Slovensku dostali jedinečnú šancu vzdať úctu svätici, ktorá bola spolu s sv. Františkom Xaverským hlavnou patrónkou misií. Svätá Terézia z Lisieux bola francúzska rehoľníčka, ktorá sa narodila v roku 1873 a zomrela v roku 1897. V roku 1925 ju pápež Pius XI. vyhlásil za svätú a v roku 1997 ju Ján Pavol II. vyhlásil za učiteľku Cirkvi.
   Do posledného miestečka zaplnený „Dolný“ kostol bol popoludní 24. januára svedkom dojímavého stretnutia so vzácnym relikviárom svätice, ktorá svoj život zasvätila Pánu Bohu. Prítomní Pezinčania sa dozvedeli aj podrobnosti z jej života, históriu relikviára a podstatu jej svätosti.
   Sv. Terézia dva mesiace pred svojou smrťou podala takúto definíciu svätosti: „Svätosť nie je v tom či onom cvičení. Záleží od rozpoloženia srdca, ktoré nás robí pokornými a malými v náručí Božom, vedomými si svojej slabosti a plných odvážnej dôvery v dobrotu Otca“.

 

(r)

 


Ohodnoťte článok: