Podpora štrajkujúcim učiteľom

Január 2016 / Prečítané 618 krát

   Vedenie mesta na čele s primátorom Pezinka Oliverom Solgom vyjadrilo na spoločnom stretnutí s riaditeľmi základných škôl, ZUŠ a CVČ 19. januára podporu učiteľom, štrajkujúcim za zlepšenie platových podmienok a zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. Štrajk bol vyhlásený na pondelok – 25. januára. Primátor, ako zástupca zriaďovateľa, ubezpečil učiteľov svojou podporou ich oprávnených požiadaviek, už i preto, že mesto Pezinok si plní voči učiteľom všetky povinnosti vyplývajúce zo zákonov. Kvalitné školstvo je dlhodobou prioritou mesta už viac ako desať rokov. Mesto bolo zároveň doteraz vždy schopné a je pripravené aj v súčasnosti plniť si zákonné povinnosti pri akomkoľvek zvýšení platov pedagogických i nepedagogických pracovníkov.
   „Sme presvedčení, že štrajk, do ktorého sa zapojili tri zo štyroch pezinských základných škôl, je oprávnený a že ani jedna doterajšia vláda neriešila zásadným spôsobom problémy nášho školstva. Počujeme len výhovorky kompetentných vládnych a rezortných činiteľov a všetky problémy sa hádžu na plecia miest a obcí. Mesto Pezinok si vo vzťahu ku školstvu vždy plnilo svoje povinnosti, a to často aj nad rámec zákona a peniaze na platy uvoľňovalo v niektorých prípadoch aj z rozpočtu mesta“ vyhlásil primátor mesta Pezinok.

 

(r)


Ohodnoťte článok: