Program Malokarpatskej knižnice

December 2015 / Prečítané 407 krát

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA

Holubyho 5, 033/641 23 15

Pre študentov a verejnosť:

   Literatúra v Radnici: Moyzesovo kvarteto moderuje Veronika Šikulová.
Termín: 18. 1. 2015 o 19.30 h v Radnica – cafe bar restaurant, M. R. Štefánika 1, Pezinok.

   Flóra Malých Karpát: výstava fotografií (Ján Fiala, Marek Mihalkovič, Tomáš Polonský)
. Termín: 29. 1. 2016 Miesto konania: odd. pre deti, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

   Pre deti, žiakov a verejnosť: Literárna a výtvarná súťaž: „Navrhni svoj hrnček na čaj“. Termín: január 2016 v odd. pre deti, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

   Slávne činy slovenčiny: stretnutie a beseda pri príležitosti Roku Ľudovíta Štúra o Ľudovítovi Štúrovi a uzákonení spisovnej slovenčiny. Termín: 12. a 22. 1. 2016 pre ZŠ v odd. pre deti, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

   Kým školský zvonček zazvoní. Termín: 14., 15., 18. a 19. 1. 2016 pre deti MŠ. Miesto konania: oddelenie pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

Kontakt:
Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, 033/6412315, dospele.odd@kniznicapezinok.sk , detske.odd@kniznicapezinok.sk  www.kniznicapezinok.sk , www.facebook.com/kniznicapezinok 

 


Ohodnoťte článok: