Spoločenská kronika

December 2015 / Prečítané 1371 krát
NOVÍ OBČIANKOVIA
Maxim Šindler  26.10.
Veronika Šipošová  29.10.
Tomáš Sroka  29.10.
Lilly Jančovičová  30.10.
Matej Čech  1.11.
Richard Lenner  2.11.
Nina Dundová  8.11.
Stella Nemcová  8.11.
Miriam Krausová  10.11.
Erik Ochaba  10.11.
Oliver Ochaba  10.11.
Damian Hajduch  11.11.
Tamara Macejkovičová  11.11.
Ján Dulaj  12.11.
Anna Syrová  13.11.
Isabella Zoe Filipko  15.11.
Alex Pakot  16.11.
Nela Džoganíková  19.11.
Eliška Lišková  20.11.
Hannah Luisa Štiglicová  20.11.
Mikuláš Hanakovič  23.11.
Natália Podolská  23.11.
Tobiáš Bagoči  23.11.
Matej Jurina  23.11.
Jakub Maderič  25.11.
Samuel Kovačič  25.11.
Michal Farbula  26.11.
Daniel Zeman  29.11.

 

ZOSOBÁŠILI SA
Miroslav Harušťák  Barbora Sládkovičová
Martin Kvasnička  Barbora Kopčoková
Marcel Koman  Martina Cveková a B arbora Kopčoková
Marcel Koman  Martina Cveková

 

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
PhDr. Michal Arpáš  65 r.
Miloš Axamít  45 r.
Irena Belanová  89 r.
Rudolf Ivičič  96 r.
Gizela Poláková  92 r.
Jaroslav Kostelančík  58 r.
Mária Virgovičová  75 r.
Ladislav Valček  80 r.
Gustáv Gago  74 r.
Mária Ruttmárová  79 r.
Klaudia Kálmanová  67 r.
Katarína Švelanová  91 r.
Jozef Tóth  83 r.
Ján Hanúsek  88 r.
Genoveva Búriková  87 r.
Peter Pavelka  64 r.
Lukáš Melichar  82 r.

 

NAŠI JUBILANTI

70-roční

Eva Janáková

 1.12.

Vladimír Vido

 1.12.

Ľubor Ďurmek

 2.12.

Adela Šinályová

 2.12.

Elena Figurová

 4.12.

Dušan Pátek

 8.12.

Jozefa Kujovičová

 9.12.

Michal Budinský

 17.12.

Mária Matějovská

 18.12.

Vladimír Čuntala

 19.12.

Eva Piksijades

 20.12.

Eva Benčatová

 21.12.

Ľudmila Kekeňáková

 26.12.

Ing. Darina Alfarová

 31.12.

75-roční

Mária Cimermanová

 3.12.

Anton Labuda

 4.12.

František Lamoš

 4.12.

Gabriela Gyurischová

 10.12.

Viktoria Jachymová

 16.12.

Ing. Dušan Viktorín

 22.12.

Mária Halgašová

 23.12.

Aurélia Laseková

 28.12.

Viera Krakorníková

 29.12.

Alžbeta Reichbauerová

 31.12.

80-roční

Ján Sandtner

 2.12.

Anna Sztupková

 2.12.

Viktória Juráková

 9.12.

Anna Ácsová

 11.12.

Gustáv Ewerling

 19.12.

Zuzana Kružlíková

 26.12.

Zuzana Filípková

 28.12.

85-roční

Štefan Kern

 3.12.

Irena Ježíková

 10.12.

Margita Čižmarová

 20.12.

90-roční

Rudolf Prešinský

 3.12.

91-ročná

Julia Majbová

 19.12.

92-ročná

Anna Maťašovská

 18.12.

95-ročná

Ján Péter

 4.12.

97-ročná

Marta Čechová

 26.12.


Ohodnoťte článok: