Spomíname

December 2015 / Prečítané 872 krát

Dňa 11. 12. 2015 uplynulo 8 rokov, čo nás opustil manžel,
otec, dedko a pradedko
Ivan ZÁPRAŽNÝ.
S láskou spomína manželka, deti s rodinami a ostatná rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
 
  Dňa 17. 12. 2015 uplynulo 11 rokov, čo nás navždy opustil náš otec
Florián HASON.
Spomínajú synovia, dcéra a ostatná smútiaca rodina.
24. 12. 2015 uplynie 20 rokov, čo nás opustil milovaný
František PTÁK.
S láskou spomína celá rodina.
 
  Dňa 16. 12. 2015 uplynulo 12 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý
Marek ŠURAN
z Pezinka. S láskou spomínajú rodičia, bratia a syn Marek. Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu, prosíme, tichú spomienku.
Dňa 2. 1. 2016 uplynie 13 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý otec
Jaroslav ŠINDLER
z Grinavy. S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami. Za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli, ďakujeme. Smútiaca rodina.
 
Čas plynie ako rieky prúd, kto vás mal rád, nevie zabudnúť. Dňa 11. 1. 2016 si pripomenieme 10. výročie od úmrtia našej mamy
Márie NUNVÁŘOVEJ

a 4. 4. 2016 si pripomenieme 3. výročie od úmrtia nášho otca
Jaroslava NUNVÁŘA.
S láskou spomínajú deti s rodinami.
Dňa 17. decembra sme si pripomenuli nedožité 50. narodeniny nášho drahého
Petra ŠINDELÁRA
a 30. decembra si pripomenieme 5. výročie úmrtia
Ing. Emila ŠINDELÁRA.
Kto vás poznal, spomenie si, kto vás mal rád, nezabudol. Odpočívajte v pokoji. S láskou spomína a za tichú spomienku ďakuje smútiaca rodina.
  Dňa 29. 12. 2015 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Štefan SLIMÁK.
Za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli, ďakujeme. Smútiaca rodina.
Dňa 18. 12. 2015 uplynul rok, čo nás navždy opustila naša milovaná manželka, matka a babka
Mária STRÁŽAYOVÁ
rod. Kovačovská.
S láskou spomína smútiaca rodina. Ďakujeme všetkým, ktorí jej spolu
s nami venujú tichú spomienku.
 
Spomíname na:
Štefana VALKU
† 10. 12. 1993
Annu VALKOVÚ
† 7. 9. 2006
Štefana VALKU
† 9. 6. 1959
Petra VALKU
† 24. 12. 2011

Venujte im tichú spomienku. Za všetkých Pavol Valka s rodinou.
Odišiel si a niet ťa medzi nami,
v našich srdciach žiješ spomienkami. Dňa 3. 12. 2015 sme si pripomenuli 11. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka
Milana MRAVCA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú manželka
Joja, dcéry Jojka a Mirka s rodinami a ostatná rodina.
 
  Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechajúc všetko, čo si rád mal. Dňa 25. 12. 2015 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a dedko
Milan ZEMKO.
S láskou spomínajú manželka Marta, dcéry Iveta, Marta a Milada s rodinami.
Zavrela oči, srdce prestalo biť, musela zomrieť, aj keď tak veľmi chcela žiť. Dňa 11. 12. 2015 uplynulo 15 rokov odo dňa, keď nás navždy opustila naša babička, prababička a krstná mama
Helena BELANSKÁ.
S láskou a úctou spomínajú vnuk Jaroslav a vnučka Alena s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
 
  Dňa 19. 12. 2015 sme si pripomenuli nedožitých 75 rokov nášho drahého manžela, otca a dedka
Rudolfa  MALÍŠKA.
30. 9. 2015 uplynulo 18 rokov čo nás navždy opustil. S láskou spomína manželka Milada a deti s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Dotĺklo srdce, ktoré nás ľúbilo. Aj naše srdcia tlčú pre teba, tatíčko. Dňa 19. 12. 2002 nás navždy opustil, po ťažkej chorobe, manžel, tatík a deduško
Stanislav VOHLÍDAL.
Spomíname.
  Dňa 5. decembra 2015 uplynulo 13 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý otec
Viliam STRAPÁK
z Pezinka, ktorý by sa dožil 15. decembra 2015 95 rokov. Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomína dcéra Anka s rodinou a kmotra Anna Smolcová s rodinou.
Už nevidíš slnko, krásny deň, na Cajlanskom cintoríne snívaš svoj večný sen. Už niet návratu ani nádeje, len cesta k hrobu nás k tebe zavedie. V neznámy svet odišiel si spať, zaplakal každý, kto ťa mal rád. Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali, no vždy budeš v srdciach tých, ktorí ťa milovali. Dňa 14. 11. sme si pripomenuli 9. výročie smrti nášho milovaného otca
Jána HABERLU.
S láskou spomína smútiaca rodina.
 
  Kto v srdci žije, nezomiera. Uplynulo 16 rokov odvtedy, čo nás opustil náš drahý otec a dedko
Rudolf MARKE
z Grinavy. S úctou a láskou si spomínajú Eva a Martin s rodinou.
Dňa 8. 12. 2015 sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca, dedka, svokra a brata
Karola MUNKU.
So spomienkou v srdci – manželka, syn a dcéry s rodinami. Priatelia a známi spomínajte s nami. Ďakujeme.
 
  Dňa 18. Decembra 2015 uplynulo sedem rokov, čo nás navždy opustil drahý manžel, otec a starý otec
Jozef POPLUHÁR
vo veku 75 rokov. Kto ste ho
poznali, prosíme, venujte mu spomienku a modlitby. Manželka, dcéra a syn s rodinami.
Dňa 30. 12. 2015 uplynie rok, čo zomrela po dlhej
a ťažkej chorobe drahá
Viktória  CAJOVÁ.
Už neprežíva bolesť a muky, už ju objímajú pánove ruky. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Manžel Jozef a deti Adriana a Ľubomír.
 
  Dňa 9. 1. 2016 si pripomenieme nedožité 90. narodeniny
našej drahej mamičky
Anastázie VOJTEKOVEJ
r. Masarykovej
z Pezinka, ktorá nás opustila
12. 3. 2015. S láskou v srdci spomínajú deti Janko, Olinka
a Gitka s rodinami.


Ohodnoťte článok: