Posledná rozlúčka s Doc. Ing. Viktorom Wittlingerom

December 2015 / Prečítané 543 krát

   V novembri sme sa na Pezinskom cintoríne rozlúčili so zosnulým vysokoškolským pedagógom, docentom Ing. Viktorom Wittlingerom, CSc., ktorý sa dlhé roky venoval vzdelávaniu mládeže na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a Trnave.
   Viktor Wittlinger zostal aktívnym aj po odchode do dôchodku. Iniciatívne sa podieľal na založení a organizácii Akadémie tretieho veku v Pezinku pre vzdelávanie seniorov, v ktorej pôsobil ako koordinátor i lektor. Bol členom delegácie pri návšteve Univerzity tretieho veku v Mladej Boleslavi, kde spoločne podpisoval zmluvu o spolupráci medzi ATV Pezinok a Univerzitou tretieho veku Mladá Boleslav. Pomáhal organizovať zájazdy a exkurzie pre poslucháčov ATV u nás i v zahraničí. Popri odborných informáciách nikdy nechýbalo v jeho komentároch sprievodcu humorné slovo, ktorým prispieval k príjemnej, priateľskej atmosfére v autobuse i počas prehliadok miest či prírody, ku ktorej mal osobitne vrúcny vzťah.
   Po vzniku Klubu sprievodcov v Pezinku sa tiež veľmi aktívne zapojil do jeho činnosti. Pôsobil ako sprievodca, tlmočník i funkcionár klubu. Bezplatne vykonával služby v prospech mesta a našich hostí z domova i zo zahraničia. Viackrát navštívil partnerské mestá Neusiedl am See, Mosonmagyaróvár a Mladú Boleslav, taktiež pomohol s prekladmi odbornej literatúry pre partnerskú organizáciu Malokarpatský banícky spolok v Pezinku.
   Viktor Wittlinger bol tiež vášnivým fotografom, zachytené momenty vedel spracovať do kvalitných prezentácií, ktoré sme si mohli pozrieť na podujatiach Klubu sprievodcov, Jednoty dôchodcov alebo Akadémie tretieho veku. Spolu s manželkou zabezpečoval prednášky pre imobilných seniorov a pre školskú mládež. Podobne ako mnohí vysokoškolskí pedagógovia bol odborným publicistom a bol aj dopisovateľom mesačníka Pezinčan.
   Popri dlhoročnej pedagogickej práci bol veľkým fanúšikom cestovného ruchu. Pôsobil ako sprievodca v Čedoku. Ovládal niekoľko cudzích jazykov, čo mu umožňovalo študovať zahraničnú odbornú i zábavnú literatúru v originále a svoje vedomosti rád odovzdával svojim študentom i svojim deťom a vnúčatám.
   Mesto Pezinok udelilo za obetavú prácu Doc. Ing. Viktorovi Wittlingerovi mestské vyznamenanie. Česť jeho pamiatke!

 

Peter Ronec

 


Ohodnoťte článok: