Banícka expozícia v Pezinku

December 2015 / Prečítané 2431 krát

   Uplynulo takmer štvrťstoročie odvtedy, ako bol z podzemia vyvezený posledný vozík antimónovej rudy vyťaženej v závode Rudné bane Pezinok. V tom čase, zásahom zhora, bola na celom Slovensku zastavená ťažba farebných kovov a železnej rudy. Bane osireli.

Malokarpatský banícky spolok patrí medzi najaktívnejšie organizácie v meste. Jeho členovia sa už tradične zúčastňujú na mnohých významných aktivitách mesta, ktorému robia dobré meno doma i v zahraničí. 

Aj tie pezinské. Koľkokrát vo svojej histórii prežívali takýto údel? Prestávky v banskej činnosti pretrvávali dlhšiu alebo kratšiu dobu. Avšak vždy došlo k oživeniu baníctva, nastala konjuktúra a po desaťročiach prišiel znova útlm.
   Po ostatnom zastavení banskej prevádzky v Pezinku na konci 20.storočia bola časť techniky odpredaná, časť putovala do šrotu a časť ostala v podzemí. A na povrchu ostali ľudia – baníci. Aj keď rozídení po iných odvetviach, na baníctvo nezanevreli.
Do expozície budú postupne pribúdať ďalšie exponáty banskej techniky či minerálov.   Bývalí baníci a banícki nadšenci pod zastrešením Malokarpatského baníckeho spolku nechcú, aby sa baníctvo v Pezinku stratilo bez stopy do nenávratna. S dovolením mesta Pezinok sa rozhodli vybudovať banícku expozíciu v historickej budove Polugyayovskej kúrie. Po uzavretí zmluvy o prenájme priestorov začali členovia MBS s úpravami zanedbaných pivničných priestorov. Bolo potrebné odstrániť staré plesňou napadnuté omietky a urobiť nové, doplniť chýbajúce časti omietky a muriva. Bolo teda treba urobiť z veľkej časti nové omietky a takmer všetky steny vyžadovali nové nátery. V takto upravených priestoroch sa mohlo prikročiť k prácam na budovaní expozície. Do expozície budú postupne pribúdať ďalšie exponáty banskej techniky či minerálov.Všetky práce vykonávali členovia MBS bez nároku na mzdu a odpracovali tu bezmála 1800 hodín. Vďaka sponzorom: Samosprávny bratislavský kraj, mesto Pezinok, Nafta a.s., Nadácia Landek, Nadácia SPP, Lesy SR, Baňa

 

Čáry a.s., Banské projekty s.r.o. Bratislava, Stavebniny BEBA, Impalex, Barbora n.o., Ecoetal mohol byť projekt Banícka expozícia realizovaný v plnom rozsahu.

Banícka expozícia pozostáva z týchto časti:
1. Vstupná časť informuje o povolení dobývania drahých kovov svätojurskými a pezinskými grófmi v okolí Pezinka
2. V ďalšej časti je zhromaždená literatúra pojednávajúca o baníctve, hutníctve a inej vede a technike súvisiacej s baníctvom
Do expozície budú postupne pribúdať ďalšie exponáty banskej techniky či minerálov.3. V oddelení minerálov a dokumentov sú vystavené minerály vyskytujúce sa v okolí Pezinka a v Malých Karpatoch, rudy ťažené v závode Rudné bane a dokumenty
súvisiace s pezinským baníctvom
4. Oddelenie ukazuje predmety banskej techniky v minulosti, banské svietidlá, ochranné pomôcky a prostriedky na rozpojovanie hornín a tiež pohľady do našich baní dnes
5. Baňa. Takto vyzeralo podzemné pracovisko pri razení chodby, pri dobývaní rudy a pri doprave rúbaniny a materiálu.
   Expozícia bola v sobotu 28. novembra 2015 za účasti zástupcov BSK, mesta Pezinok a iných hostí slávnostne otvorená a vysvätená. Priebežne bude dopĺňaná a obohacovaná o nové artefakty a dokumenty, časom sa snáď podarí vytvoriť aj model celej povrchovej prevádzky. Veríme, že vybudovaním tejto baníckej expozície priblížime jej návštevníkom atmosféru podzemia a prácu baníka, že si rozšíria obzor poznatkov o niečo nové s čím sa doteraz nestretávali a že Pezinok naďalej ostane aj mestom baníckym.

 

Jozef Mišuta

 


Ohodnoťte článok: